Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Documente necesare

0. Regulament POSDRU.pdf
1.a. Act aditional la Contract de cercetare post-doc_v9a-1.doc
1.b. Act aditional nr 2 la Contract de cercetare post-doc_v9a final.doc
2. a. Declaratie_de_consimtamant.doc
2. b. Formular de identificare grup tinta.doc
2. Contract de cercetare post-doc_v10.pdf
3. bis Defalcarea sumelor aferente achizitiilor si mobilitatilor pe departamente 01.04.2011-31.03.2012.doc
3. Defalcarea sumelor aferenta achizitiilor si mobilitatilor pe departament.doc
3.1. Cheltuieli eligibile OMFP 2170 20AUG2010.pdf
3.2 Ordin pentru stabilirea reguliror de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile.pdf
3.a. Timesheet_final.xls
3.b.Formular evaluare.doc
3.c. GRAFICUL ACTIVITATILOR PROIECTULUI.doc
4.a. Etapele de parcurs pentru efectuarea mobilitatii externe.doc
4.b. Etapele de parcurs pentru efectuarea unui stagiu intern.doc
4.c. Etapele de parcurs pentru participare conferinte nationale.doc
4.d.Etapele de parcurs pentru participarea la conferinte internationale.doc
4.e. cerere tip deplasare externa.doc
4.f. Certificat de prezenta, mobilitate interna.doc
4.g. Certificate of Stay.doc
4.h. Raport activitate stagii interne si externe.doc
4.i. Research Agreement.doc
4.j. Model completat cerere tip conferinta externa.jpg
4.k. Model completat cerere tip mobilitate externa.jpg
5. RNO POSDRU 49944_11 noiembrie2010.doc
6.1 Formular raportare indicatori cercetatori.doc
6.2. Sinteza - FORMULAR RAPORTARE INDICATORI Septembrie- martie.doc
6.3 Raportare_9luni.doc
6.3. SINTEZA DE PROGRES IN DERULAREA PROIECTULUI.doc
6.4 Chestionar feedback.doc
6.5. Raportare_1luna.doc
Contract finantare.pdf
Hot BS privind suspendarea contractelor de munca.pdf
RNO POSDRU 49944 nou 11 mai 2012.doc
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon