Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Nr. crt. Nume si prenume Funcția ocupată în proiect

Rol și atribuții
Echipa de Management
1.LUCA Dumitru Manager de proiect

Coordonarea strategica a proiectului. Intermedierea relatiilor dintre AM si beneficiar
2. ANDRIES Alin Marius Asistent manager proiect (AM)

Planificarea operationala a activitatilor. Monitorizarea si raportarea progresului. Organizarea intilnirilor de lucru
3. APETREI Irina Responsabil Financiar (RF)

Consultanta si servicii financiare in implementarea proiectului;
4. GHENGHE Anca Responsabil juridic (RJ)

Consultanta si servicii juridice in implementarea proiectului
5. RADU Elena Responsabil logistic (RL)

Asigurarea suportului logistic necesar implementarii proiectului. Realizarea achizitiilor. Monitorizarea indeplinirii obligatiilor contractuale
6. CONSTANTIN Elena Responsabil raportare (RR)

Organizarea activitatilor de raportare. Colaborarea cu directorii departamentelor de cercetare
7. MUNTEANU Cristina Responsabil cu comunicarea si activitati de secretariat (RC)

Asigurarea suportului de tip secretariat academic. Dezvoltarea instrumentelor de comunicare si asistenta post-doctorala. Informarea si publicitatea proiectului
8. CORBEA -HOIȘIE Andrei Responsabil pentru relatia cu partenerii transnationali (RPT)

Evaluarea calitatii activitatilor de dezvoltare a grupului tinta. Coordonarea implementarii activitatilor de formare si perfectionare
9. ANICULĂESEI Gheorghe Responsabil pentru relatia cu partenerii nationali (RPN)

Colaborare si consultare cu partenerii nationali; coordonare activitatilor realizate in colaborare cu partenerii nationali
10. MITOSERIU Liliana Responsabil stiintific (RS)

Coordonarea activitatilor de cercetare postdoctorala si diseminare a rezultatelor. Evaluarea rezultatelor stiintifice
11. LIHACIU Ioan Constantin Responsabil dezvoltare resurse umane (RDRU)

Colaborare si consultare cu partenerii transnationali; coordonare activitatilor realizate in colaborare cu partenerii transnationali
12. CRICLEVIT Madalina Elena Responsabil mobilitati (RM)

Organizarea stagiilor de mobilitate/documentare/cercetare. Organizarea activitatilor cu participarea unor experti straini
Experti pe termen lung
1. COCRIS Vasile Expert Departament pentru Domeniul Socio-Uman

Selectia grupului tinta, stabilireaa cadrului metodologic pentru fiecare directie de cercetare in parte si dezvoltarea planurilor de cercetare prin implicarea expertilor, monitorizarea si evaluarea periodica a rezultatelor obtinute
2. ANASTASIEI Mihai Expert Departament pentru Domeniul Științe

Selectia grupului tinta, stabilireaa cadrului metodologic pentru fiecare directie de cercetare in parte si dezvoltarea planurilor de cercetare prin implicarea expertilor, monitorizarea si evaluarea periodica a rezultatelor obtinute
3. BIRLIBA Lucretiu Expert Departament de Cercetare Istorie

Selectia grupului tinta, stabilireaa cadrului metodologic pentru fiecare directie de cercetare in parte si dezvoltarea planurilor de cercetare prin implicarea expertilor, monitorizarea si evaluarea periodica a rezultatelor obtinute
4. OLTEANU Zenovia Expert Departament de Cercetare Biologie

Selectia grupului tinta, stabilireaa cadrului metodologic pentru fiecare directie de cercetare in parte si dezvoltarea planurilor de cercetare prin implicarea expertilor, monitorizarea si evaluarea periodica a rezultatelor obtinute
5. POPOVICI Eveline Expert Departament de Cercetare Chimie

Selectia grupului tinta, stabilireaa cadrului metodologic pentru fiecare directie de cercetare in parte si dezvoltarea planurilor de cercetare prin implicarea expertilor, monitorizarea si evaluarea periodica a rezultatelor obtinute
6. CRISTEA Dan Expert Departament de Cercetare Informatica

Selectia grupului tinta, stabilireaa cadrului metodologic pentru fiecare directie de cercetare in parte si dezvoltarea planurilor de cercetare prin implicarea expertilor, monitorizarea si evaluarea periodica a rezultatelor obtinute
7. ȘOITU Conțiu Tiberiu Cristi Expert Departament de Cercetare Filosofie

Selectia grupului tinta, stabilireaa cadrului metodologic pentru fiecare directie de cercetare in parte si dezvoltarea planurilor de cercetare prin implicarea expertilor, monitorizarea si evaluarea periodica a rezultatelor obtinute
8. BALAN Marius Expert Departament de Cercetare Drept

Selectia grupului tinta, stabilireaa cadrului metodologic pentru fiecare directie de cercetare in parte si dezvoltarea planurilor de cercetare prin implicarea expertilor, monitorizarea si evaluarea periodica a rezultatelor obtinute
9. MUNTELE Ionel Expert Departament de Cercetare Geografie-Geologie

Selectia grupului tinta, stabilireaa cadrului metodologic pentru fiecare directie de cercetare in parte si dezvoltarea planurilor de cercetare prin implicarea expertilor, monitorizarea si evaluarea periodica a rezultatelor obtinute
10. STANCU Alexandru Expert Departament de Cercetare Fizica

Selectia grupului tinta, stabilireaa cadrului metodologic pentru fiecare directie de cercetare in parte si dezvoltarea planurilor de cercetare prin implicarea expertilor, monitorizarea si evaluarea periodica a rezultatelor obtinute
11. GHERGUT Alois Expert Departament de Cercetare Psihologie

Selectia grupului tinta, stabilireaa cadrului metodologic pentru fiecare directie de cercetare in parte si dezvoltarea planurilor de cercetare prin implicarea expertilor, monitorizarea si evaluarea periodica a rezultatelor obtinute
12. DUMEA Emil Expert Departament de Cercetare Teologie Romano-Catolică

Selectia grupului tinta, stabilireaa cadrului metodologic pentru fiecare directie de cercetare in parte si dezvoltarea planurilor de cercetare prin implicarea expertilor, monitorizarea si evaluarea periodica a rezultatelor obtinute
13. LEFTER Catalin Expert Departament de Cercetare Matematica

Selectia grupului tinta, stabilireaa cadrului metodologic pentru fiecare directie de cercetare in parte si dezvoltarea planurilor de cercetare prin implicarea expertilor, monitorizarea si evaluarea periodica a rezultatelor obtinute
14. ZAIT Adriana Expert Departamentului de Cercetare FEAA

Selectia grupului tinta, stabilireaa cadrului metodologic pentru fiecare directie de cercetare in parte si dezvoltarea planurilor de cercetare prin implicarea expertilor, monitorizarea si evaluarea periodica a rezultatelor obtinute
15. MINUȚ Ana Maria Expert Departament de Cercetare Litere

Selectia grupului tinta, stabilireaa cadrului metodologic pentru fiecare directie de cercetare in parte si dezvoltarea planurilor de cercetare prin implicarea expertilor, monitorizarea si evaluarea periodica a rezultatelor obtinute
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon