Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Niacsu Lilian
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași
Anul Nasterii : 1979
Interese : pedogeomorfologie, degradarea terenurilor, eroziune, sedimentare, utilizarea rațională a terenurilor, SIG
Detalii (ro) :
1. DATE GENERALE:
Data nasterii: 01.09.1979
Locul nasterii: Bârlad, județul Vaslui
Domiciliul stabil: Str. Ciric, nr.44A, bl. C2, sc. C, et. 4, ap. 3, localitatea IAȘI, jud.IAȘI;
Starea civilă: căsătorit, un copil
Cetatenia : română
Telefon mobil: 0740/316071
Loc de muncă: Universitatea “Al.I.Cuza” Iași, Facultatea de Geografie și Geologie;
Limbi străine: Limba Francezǎ – nivel avansat, Limba Engleză - nivel mediu;
Abilități personale Operare PC: S.I.G. (Tnt Mips, Arc GIS), Office Xp , Corel Draw, PSP,.
Permis de conducere auto, categoria B

2. STUDII:
2010 / Prezent – Cercetător postdoctoral în cadrul programului POSDRU/89/1.5/S/49944 - „Dezvoltarea capacității de inovare si cresterea impactului cercetării prin programe post-doctorale”, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Geografie si Geologie.
2004 / 2009 – Doctor în Geografie cu distincția “Magna cum Laudae”, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, domeniul Geografie
2003/2005 – Master Stiinta Solului, Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi, Facultatea de Geografie si Geologie
1999/2003 – Studii de licență, Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi, Facultatea de Geografie si Geologie
1994/1998 - Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Barlad, Profil: Matematica – Fizica;
1990/1994 - Scoala Generala nr.2 Vasile Parvan” Barlad;
1988/1990 - Scoala Generala Malusteni, judetul Vaslui;
1986/1988 - Scoala Generala Epureni, judetul Vaslui;

3. TRAIECTORIE PROFESIONALǍ:
2004 – 2007 - Preparator universitar in cadrul Facultatii de Geografie și Geologie, Departamentul de Geografie, Catedra de Geografie Fizica;
2007 – Prezent - Asistent universitar in cadrul Facultatii de Geografie și Geologie, Departamentul de Geografie, Catedra de Geografie Fizica

4. PERFECȚIONARE PROFESIONALǍ:
Februarie 2002/Iunie 2002 - Bursa de studii in cadrul programului “ERASMUS – SOCRATES”, Universitatea „MICHEL DE MONTAIGNE - Bordeaux III”, Bordeaux, Frantța;
10-25 Noiembrie 2006 – stagiu de documentare in cadrul Departamento di Scienze dela Terra, Universita degli Studi di Torino, Italia

5. ACTIVITATE DIDACTICĂ:
1. Curs la disciplinele: Geografia solurilor cu elemente de pedologie, Geografia regională a României și Resursele Oceanului Planetar.
2. Titular al lucrărilor practice de Geografia solurilor cu elemente de pedologie și Geografia regională a României;
3. Alte lucrările practice susținute: Geografia fizică a României, Geografie fizică generală, Geomorfologie aplicată, Utilizarea rațională a terenurilor, Geologie generală;

6. ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ:
A. Cărți publicate în țară: 4 (1 unic autor)
B. Lucrări publicate în străinătate: 16 din care : 2 în extenso și 14 în abstract (5 în BDI)
C. Lucrări publicate în țară: 20 din care: 7 cotate B și B+ (1 în BDI), 4 cotate C
D. Participări la simpozioane, congrese, conferințe, seminarii în străinătate: 10
E. Participări la simpozioane, congrese, conferințe, seminarii în țară: 31 (din care 12 internaționale)
F. Director de grant / contract: 1 (contract tip TD / CNCSIS)
G. Participare la granturi / contracte internaționale: 1 (CORINE Land Cover 2006)
H. Participare la granturi / contracte naționale: 7 (3 CNCSIS și 4 CEEX)

I. Membru al unor societăți, organizații, fundații etc.: 6 din care: 3 internaționale și 3 naționale
1. Fundația Academica pentru studiul și protecția solului „Nicolae Bucur”, membru din 2003
2. Asociația Geomorfologilor din România (AGR) - membru din anul 2005;
3. Societatea Nationala Romana de Stiinta Solului (SNRSS)- membru din anul 2005;
4. International Union of Soil Sciences (IUSS) - membru din anul 2006
5. European Society for Soil Conservation (ESSC) – membru din anul 2007
6. International Society for Ecological Economics (ISEE) – membru din 2009

J. Premii și distincții obținute: 2
1. Premiul “Nicolae Cernescu” al Academiei de Științe Agricole și Silvice (ASAS) – 2008, pentru lucrarea: Rusu C., Stângă I. C., Niacșu L., Vasiliniuc I. (2008) - Solurile munților vulcanici din nord-vestul Carpaților Orientali, Ed. Universității „Al. I. Cuza” Iași, 156 pp., ISBN 978-973-703-354-3;
2. Premiul “Nicolae Cernescu” al Academiei de Științe Agricole și Silvice (ASAS) – 2009, pentru lucrarea: Niacșu L. (2009) – Atlasul solurilor din bazinul Pereschivului (Colinele Tutovei), Ed. Performantica Iași, 78 pp., ISBN 978-973-730-653-7;

7. ALTE ACTIVITĂȚI:
1. Aplicații de teren în țară:
28-30 Iulie 2005 – Aplicatie de teren: „Implementarea noului Sistem Roman de Taxonomie a Solurilor in Podisul Moldovei” (studiu de caz – Podisul Barladului) organizat de Societatea Nationala Romana Pentru Stiinta Solului (SNRSS)
20-26 August 2006 – Aplicatie de teren: „The management and use of soil resources, the protection of the agricultural environment and rural development in central and northwestern Romania” (Campia Transilvaniei, Muntii Apuseni), the 18th National Conference of Soil Science, with international participation „100 years of Soil Science in Romania”;

2. Aplicații de teren în străinătate::
22-25 Iunie 2006 - Aplicatie de teren: zona Carpatica din Ucraina (Izvoarele Prutului – Goverla), Conferința internațională ECOLOGY: Problems of adaptive-landscape agriculture, Institute of natural science of Prycarpathian national university named by Vasyl Stefanyk
15-25 Noiembrie 2006 – Aplicație de teren în Alpii Italiei, zona Valle d’Aosta – Monte Bianco, Italia
30 Iunie -05 Iulie 2007 - Aplicatie de teren în Sicilia – Napoli (Italia), 5th International Congress of the European Society for Soil Conservation, Palermo, Italia ;
11-22 August 2008 - Aplicație de teren în Sudul Tunisiei – Tatouine, Matmata, Djerba, Douz
25-02 August 2008 - Aplicație de teren în Podișul Karst – Coasta Dalmată, Slovenia, Croația.
21-23 Aprilie 2010 - Aplicație de teren în Sud-Estul Poloniei – Podișul Lublin


Detalii (en) :
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon