Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Negru Teodor
Universitatea Al. I. Cuza, Iasi
Anul Nasterii : 1977
Interese : Filosofia culturii, Filosofia mintii
Detalii (ro) :
Educatie
Doctorat in Filosofie , Universitatea “Al. I. Cuza”, Iasi, 2006
Disertatie: Cultura Postmoderna si Limitele ei.

Burse de studiu
- Bursa Erasmus-Socrates Universitatea Konstanz, Germania, Aprilie-August 2004
- Bursa de Cercetare, Universitatea Konstanz, Germania, Iulie, 2007
- Bursa Post-Doctorala , Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi, 2010-2013

Alte Cursuri
- Specializzazione annuale, Scuola Internazionale di Alti Studi „Scienze della Cultura”, Fondazione San Carlo, Modena, Italia, Ianuarie-Iulie 2008
- Scoala de Vara Ludwig Wittgenstein , Kirchberg am Wechsel, Austria, August, 2009

Afilieri profesionale
- Austrian Ludwig Wittgenstein Society

Principalele Publicatii
Articole ISI
- „Gadamer-Habermas Debate and Universality of Hermeneutics” in Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, Iasi, 2007, no. 7, pp. 113-123 tradus in Revista Redescrições : Revista on-line do GT de Pragmatismo e Filosofia Norte-Americana, Vol. 2, Issue 3, 2010, „O debate entre Gadamer e Habermas e a Universalidade da Hermenêutica”, pp. 53-59 ;
- The Modernist Project of Posthumanism, in Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, Iasi, 2009, no. 11, pp. 78-89 ;
- Culture and Capitalism. Genealogy of Consumer Culture in Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, Iasi, 2010, no. 14, pp. 122-136 .

Carti
- Limitele postmodernismului , Ed. Stef, Iasi, 2006
- Introducere în filosofia mintii , Ed. Institutul European, Iași, 2008

Conferinte
-„Culture and Capitalism. Genealogy of Consumer Culture”, Simpozionul National „Filosoful– Doctor al Culturii”, Facultea de Filosofie si Stiinte Social-Politice, Universitea "Al. I. Cuza", Iași, Octombrie, 2009;
- „Evolutia ideii de constiinta din perioada moderna si pana in epoca contemporana”, Zilele Academiei Romane, Institutul de Cercetari Economice si Sociale "Gh. Zane", Iași, Octombrie, 2010;
- „Telematic Constituition of Human Body in Virtual Reality”, Conferinta Internationala a Asociatiei Romane de Studii Semiotice, Iași, Noiembrie, 2010 ;
- „Consciousness, Embodiment and Enaction. How is Consciousness shaped by Embedded Action?”, „Knowledge and Action” International Conference, Universitatea de Nord, Baia Mare, Decembrie, 2010;
- „Imaginarul Spatial al Globalizarii”, Simpozionul National „Forme ale Alienarii Culturale Epoca Globalizarii”, Facultea de Filosofie si Stiinte Social-Politice, Universitea "Al. I. Cuza", Iași, Decembrie, 2010.

Detalii (en) :
Education
Ph.D., Philosophy, University “Al. I. Cuza”, Iasi, 2006
Dissertation: The Postmodern Culture and its Limits

Grants and Fellowships
- Erasmus-Socrates Scholarship, University Konstanz, Germany April-August 2004
- Research Scholarship, University Konstanz, Germany, July 2007
- Post-Doctoral Fellowship, “Al. I. Cuza” University, Iasi, 2010-2013

Other Courses
- Specializzazione annuale, Scuola Internazionale di Alti Studi „Scienze della Cultura”, Fondazione San Carlo, Modena, Italy, January-July 2008
- Ludwig Wittgenstein Summer School, Kirchberg am Wechsel, Austria, August 2009

Professional Affiliations
- Austrian Ludwig Wittgenstein Society

Main Publications
ISI Articles
- „Gadamer-Habermas Debate and Universality of Hermeneutics” in Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, Iasy, 2007, no. 7, pp. 113-123 translated in Revista Redescrições : Revista on-line do GT de Pragmatismo e Filosofia Norte-Americana, Vol. 2, Issue 3, 2010, „O debate entre Gadamer e Habermas e a Universalidade da Hermenêutica”, pp. 53-59 ;
- The Modernist Project of Posthumanism, in Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, Iasy, 2009, no. 11, pp. 78-89 ;
- Culture and Capitalism. Genealogy of Consumer Culture in Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology, Iasy, 2010, no. 14, pp. 122-136 .

Books
- Limitele postmodernismului (Limits of Postmodernism), Ed. Stef, Iasi, 2006
- Introducere în filosofia mintii (Introduction to the Philosophy of Mind), Ed. Institutul European, Iași, 2008

Conferences
-„Culture and Capitalism. Genealogy of Consumer Culture”, National Symposium „Philosopher – Doctor of Culture”, Faculty of Philosophy and Social- Political Sciences, Al. I. Cuza University of Iași, Octomber, 2009;
- „Evolution of idea of consciousness from modern era until contemporary era”, Conference „Romanian Academy Days”, Gh. Zane Institute of Economic and Social Researches, Iași, Octomber, 2010;
- „Telematic Constituition of Human Body in Virtual Reality”, 3rd International Conference of the Romanian Association of Semiotic Studies, Iași, November, 2010 ;
- „Consciousness, Embodiment and Enaction. How is Consciousness shaped by Embedded Action?”, „Knowledge and Action” International Conference, North University of Baia Mare, Baia Mare, December, 2010;
- „Spatial Imaginary of Globalisation”, National Symposium „Forms of Cultural Alienation in the Age of Globalisation”, Faculty of Philosophy and Social- Political Sciences, Al. I. Cuza University of Iași, Iași, December, 2010.
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon