Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Corban Antonela
Universitatea "Al.I.Cuza", Facultatea de FIlosofie si Stiinte Social-Politice, Iasi
Anul Nasterii : 1970
Interese : modernitate artistica si estetica, istoricism, alegorie, simbol
Detalii (ro) :
2009, Doctor în filosofie, direcția de cercetare istoria filosofiei (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași), cu distincția Magna cum Laude și filosofia artei (Franța, Université de Bourgogne, Dijon, Școala doctorală LISIT, Centre Georges Chevrier), cu distincția Très honorable, pentru teza Nietzsche et Klimt: la métaphysique en question; 2002, DEA– bursa Socrates, Université de Bourgogne, Dijon, Centre Gaston Bachelard de Recherches sur l’Imaginaire et la Rationalité; 2000, Studii aprofundate, Secția Paradigme ale filosofiei moderne europene; 1995, Licență în filosofie
2010, Cercetare post-doctorală: Klimt la Peleș: între academism și modernitate artistică
Scopul acestei cercetari este de a face cunoscute lucrarile tânărului Gustav Klimt, realizate de acesta in Romania intre anii 1883 si 1885. Deși sunt lucrări de tinerețe, acestea iși au importanța lor in formarea sa ca artist și pot veni în sprijinul cercetătorilor interesați de opera artistului. Lucrările la care ne referim sunt patru portrete istorice aparținând familiei Hohenzollern, o copie după Tițian și ansamblul Muze, Măști, Alegorii și Embleme ce constituie o friză decorativă în sala teatrului din castelul Peleș. Vom încerca să argumentăm faptul că la Klimt există o serie de teme pe care le dezvoltă de-a lungul activității sale creatoare și că există o relație de continuitate între ele. De asemenea vom încerca să surprindem și să analizăm modalitatea de reprezentare pe care artistul a ales-o pentru a transpune unele concepte filosofice în imagini plastice. Este vorba despe utilizarea alegoriei, simbolului și emblemei, modalități pe care le va relua de mai multe ori atât în perioada de tinerețe, cât și la maturitate. Din acest motiv vom raporta în permanență aceste opere de tinerețe la cele ulterioare, pentru a observa evoluția la nivel de reprezentare atunci când este vorba de o anume tematică.


Detalii (en) :
2009, PhD Philosophy, specializaton: history of philosophy („Al. I. Cuza” University) and philosophy of art (University of Burgundy, France, Dijon, Georges Chevrier Center), with the thesis Nietzsche and Klimt: the metaphysics in debate; 2002, DEA–Socrates, University of Burgundy, Dijon, Gaston Bachelard Center; 2000, MA Philosophy, Paradigms of modern European Philosophy („Al. I. Cuza” University); 1995, BA Philosophy („Al. I. Cuza” University).
2010, Postdoctoral research: Klimt at Peles castle: from academism to artistic modernity
The purpose of this research is to display the works of the young artist Gustav Klimt, which were achieved in Romania between 1883 and 1885. Although they are early works, they are important in his accomplishment as an artist and can assist researchers interested in his painting. The works we refer to are four historical portraits and a copy made after Titian, paintings that are accomplished in academistic style and the panels of Muses, Masques, Allegories and Emblems complex, which constitute a decorative frieze at Theatre Hall at Pelesh Castle. We will try to prove that, with Klimt, there are a number of themes that he developed throughout his creative activity and there is a continuous relationship between them. Another step is to underline and analyze the ways which the artist has chosen to turn philosophical concepts into plastic images. It's about the use of allegory, symbol and emblem, recurrent procedures during youth and maturity periods, clarifying elements becoming increasingly numerous. For this reason we always connect these early works to the following ones in order to observe the development of the level of representation when it comes to a particular topic.
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon