Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Patriche Cristian Valeriu
Academia Romana, FIliala Iasi, Colectivul de Geografie, Iasi
Anul Nasterii : 1974
Interese : stiinta solului, climatologie, evaluarea terenului, hazarde si riscuri geomorfologice, metode statistice, SIG, teledetectie
Detalii (ro) :
Studii:
- Licentiat in Geografie, Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi, Facultatea de Geografie si Geologie (1993-1997);
- Studii aprofundate in Geomorfologie dinamica (1997-1998);
- Studii aprofundate in Meteorologie-Hidrologie (1998-1999);
- Master in Stiinta Solului (1999-2001);
- Doctor in Geografie din anul 2004, cu teza: Podișul Central Moldovenesc dintre râurile Vaslui și Stavnic – studiu de geografie fizică, coordonator prof. dr. Ioan Donisa.
- Postdoctorat (2010-prezent), Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi, POSDRU/89/1.5/S/49944

Experienta profesionala:
- vechime in cercetare: 14 ani;
- 1996-2000: cercetator stiintific in cadrul Academiei Romane, Filiala Iasi, Institutul de Cercetari Economice si Sociale "Gh. Zane" Iasi, Colectivul de Economie Rurala;
- 2000-prezent: cercetator stiintific gradul III in cadrul Academiei Romane, Filiala Iasi, Colectivul de Geografie

Domenii de competenta:
- Stiinta solului: modelarea spatiala geostatistica a parametrilor de sol, modelarea spatiala a eroziunii solului, modelarea dinamicii spatio-temporale a stocului de humus din sol, taxonomia solurilor, evaluarea biofizică a terenului;
- Meteorologie-climatologie: modelarea spatiala a variabilelor meteo-climatice, modelarea seriilor cronologice;
- Agroclimatologie: evaluari agroclimatice calitative si cantitative, modele de calcul ale nivelelor de productie conditionate de potentialul fotosintetic, factorii radiativ-termici, hidrici si nutritionali;
- Analiza statistica: metode de interpolare statistica, analiza spectrala a seriilor cronologice, analiza componentilor principali si factoriala, probabilitati, tehnici fuzzy;
- modelare SIG, teledetectie

Specializări și calificări:
- Perfecționare în cadrul Școlii de Vară: Aplicarea SIG în meteorologie și climatologie, organizată în cadrul proiectului european COST719, CNR-IBIMET, 26-30 Septembrie 2005, Florența, Italia;
- Stagiu de perfecționare la institutul SEIGAD (Systèmes Environnementaux, Information Géographique et Aide à la Décision), Universitatea „J. Fourier”, Grenoble, Franța, în cadrul proiectului european COST 719, iunie-iulie 2002, pe problematica modelării temporale și spațiale a temperaturii aerului în Alpii Francezi;
- Perfecționare în cadrul programului de instruire și de lucru: Managementul organizațiilor neguvernamentale, organizat de Fundația Parteneri pentru Dezvoltare Locală, finanțat de GRASP, 1-4 noiembrie 2004, Târgu Mureș;
- Participare la schimbul de studenți organizat de Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași și Universitatea Paris VII Denis Diderot, pe problematica dezvoltării regionale durabile și calității mediului, 1996.

Conferinte, publicatii, contracte de cercetare:
- 88 participări la diferite sesiuni științifice, din care 11 la manifestări externe;
- 12 carți publicate: 3 – unic autor; 9 – coautor, din care 2 publicate în străinătate;
- 63 de articole publicate in reviste din Romania, din care 1 ISI trimis spre evaluare, 11 in reviste cotate B, B+;
- 10 în reviste din strainatate, din care 1 articol ISI;
- 10 colaborări la contracte de cercetare, din care 3 internaționale și director de proiect la 4 contracte de cercetare finanțate de MEC / CNCSIS

Detalii (en) :
High education:
- Bachelor's degree in Geography, "Al. I. Cuza" University of Iasi, Faculty of Geography and Geology (1993-1997);
- Advanced degree in Dynamic Geomorphology (1997-1998);
- Advanced degree in Meteorology-Hydrology (1997-1998);
- Master's degree in Soil Science (1999-2001);
- Ph.D in Geography from 2004, with Ph.D thesis entitled: Central Moldavian Plateau between Vaslui and Stavnic rivers - a physical geography study, coordinated by prof. dr. Ioan Donisa;
- Postdoctoral fellow (2010 - present), "Al. I. Cuza" University of Iasi, POSDRU/89/1.5/S/49944

Professional experience:
- 14 years of research activity;
- 1996-2000: scientific researcher, Romanian Academy, Department of Iași, „Gh. Zane” Institute of Economical and Social Research, Rural Economy Group
- 2000-present: scientific researcher 3rd. degree, Romanian Academy, Department of Iași, Geography Group

Areas of expertise:
- Soil science: geostatistical spatial modelling of soil parameters, spatial modelling of soil erosion, spatial and temporal modelling of soil humus reserve, soil taxonomy, biophysical land evaluation;
- Meteorology-climatology: spatial modelling of meteo-climatic parameters, time series analysis;
- Agroclimatology: qualitative and quantitative agroclimatic suitability evaluation, models for computing radiation, temperature, water and nutrients limited crop production;
- Statistical analysis: statistical interpolation methods, spectral analysis of time series, principal components and factor analysis, probabilities, fuzzy techniques;
- GIS modelling, remote sensing.

Trainings:
- Training within the Summer School: The Use of GIS in Climatology and Meteorology, organised within COST719 project, CNR-IBIMET, 26-30 September 2005, Florence, Italy.
- Training at SEIGAD Institute (Systèmes Environnementaux, Information Géographique et Aide à la Décision), „J. Fourier” University, Grenoble, France, within the framework of COST 719 project, June-July 2002, focused on spatial interpolation of air temperatures in the French Alps.
- Training within the programme: The management of non-governmental organisations, organized by Partners for Local Development Foundation, financed by GRASP, 1-4 November 2004, Târgu Mureș, Romania.
- Participation in the students exchange between the „Al. I. Cuza” of Iași and Paris VII Denis Diderot University focused on regional sustainable development and environmental quality, 1996.

Conferences, publications, research contracts:
- 88 conference participations of which 11 external conferences;
- 12 published books: 3 – single author; 9 – co-author of which 2 published abroad;
- 63 articles published in romanian journals of which 1 ISI article sent for evaluation and 11 B, B+ articles;
- 10 articles in foreign journals of which 1 ISI article;
- 10 research contracts collaborations, of which 3 international contracts and project manager for 4 research contracts financed by MEC/CNCSIS
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon