Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Trandabat Diana Maria
Facultatea de Informatica, Universitatea Al. I. Cuza Iasi, Iasi
Anul Nasterii : 1980
Interese : prelucrarea limbajului natural, semantică lexicală, roluri semantice, resurse și instrumente lingvistice, servicii web, invatare automata
Detalii (ro) :
O preocupare cheie în domeniul limbajului natural este identificarea mecanismului care permite atașarea sensului de secvențe de text. Analiza rolurilor semantice intenționează să răspundă la următoarele întrebări: Cum sunt evenimentele înlănțuite de entități? Ce rol joacă aceste entități în evenimente? Astfel, proiectul postdoctoral propus vizează completarea resursei de roluri semantice pentru limba română și folosirea ei pentru cel puțin două aplicații de procesare a limbajului natural: un sistem de întrebare răspuns pe baze semantice și un sistem de rezumare automată.

Experiența acumulată de-a lungul studiilor doctorale este reflectată în cele 45 lucrări publicate la conferințe și simpozioane din țară și străinătate, reviste editate de Academia Română, Academia din Rep. Moldova și Springer Verlag, indexate astfel: un articol cotat în sistemul ISI, 9 articole indexate în sistemul ISI (ISI Proceedings), 3 articolele indexate IEEE Xplore, 12 articole indexate în baza de date DBLP. Lista lucrărilor poate fi consultată la adresa http://students.info.uaic.ro/~dtrandabat/pages/papers.php.

Domeniile de competență, după cum reiese și din articolele publicate, sunt: metode de identificare a rolurilor semantice în texte, sisteme de întrebare-răspuns, analiza textelor și a vorbirii, transformarea dicționarelor explicative în format electronic, crearea și gestionarea de resurse și instrumente informatice.

De asemenea, am fost co-editor la volumul „Lucările atelierului Resurse lingvistice și instrumente pentru prelucrarea limbii române”, în anul 2008 și membru în comitetul de organizare a mai multor conferinte și scoli de vară organizate de Facultatea de Informatică (EUROLAN, Ecit, SpeD, ConsilR).

Specializări:
• Ianuarie 2006 – Octombrie 2008: Bursa CNCSIS tip BD pentru cercetare științifică pentru tineri doctoranzi.
• Decembrie 2007: Stagiu de specializare în cadrul proiectului LT4eL la Universitatea din Utrecht, Olanda.
• Iulie 2005 – Octombrie 2005: Stagiu de specializare în problemele specifice societății cunoașterii în vederea integrării României în Uniunea Europeana, efectuat la Departamentul LATL, Universitatea din Geneva, Elveția ( bursa N. Titulescu oferită de Min. Educației prin CNBSS);
• Octombrie 2002 – Martie 2003: Stagiu de specializare/cercetare la Universitatea din Limoges, Franța.


Experiența profesională:
Iulie 2010 – prezent: Cercetător postdoctoral la Facultatea de Informatică, Universitatea Al. I. Cuza Iași
2005 – prezent: Asistent de cercetare științifică la Institutul de Informatică Teoretică, Academia Română, Filiala Iași
2006-2010: membru în echipa de cercetare a mai multor proiecte naționale și internaționale coordonate de dl. Prof. Dr. Dan Cristea
2007-2008: director de proiect grant tip TD pentru tineri doctoranzi.

Studii:
1999 – 2003: studii de licență, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Litere, Diplomă de Licențiat în Filologie
2003 – 2005: studii de masterat, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Informatică, Diplomă de Master în Lingvistică Computațională
2005 – 2010: studii de doctorat, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Informatică, Diplomă de Doctor în Informatică

Mai multe pe http://students.info.uaic.ro/~dtrandabat/index.php

Detalii (en) :
A key concern in the natural language processing domain is the identification of the mechanism that allows the attachment of meaning to sequences of text. The analysis of semantic roles intends thus to answer the following questions: How do entities interlink events? What role play these entities in various events? The proposed postdoctoral project aims at completing the semantic roles resource for Romanian and using it for at least two natural language processing applications: a question answering system on semantic bases and a system for automatic summarization.

The experience gained during the doctoral studies is reflected in the 45 papers published in national and international conferences and symposia, revues published by the Romanian Academy and Springer Verlag, papers indexed as follows: one article quoted in the ISI system, 9 articles indexed in the ISI system (ISI Proceedings), 3 IEEE Xplore indexed articles, 12 articles indexed in the DBLP database. The complete list of my papers can be found at http://students.info.uaic.ro/~dtrandabat/pages/papers.php.

My areas of competences, as can be seen from my published articles, include: methods for identifying semantic roles in text, question-answering systems, text analysis and speech processing, transforming thesaurus dictionaries in electronic form, creation and management of resources and tools.

I was also co-editor of the book "Resources and tools for Romanian language processing" in 2008, and member of the organizing committee of several conferences and summer schools organized by the Faculty of Computer Science (EUROLAN, Ecit, Sped, ConsILR).

Specializations:
• January 2006 - October 2008: Scholarship for youth PhD students awarded by the National Council for University Research (CNCSIS).
• December 2007: Internship at the University of Utrecht, Netherlands, within the Lt4eL FP6 project.
• July 2005 - October 2005: Training stage for specialization in the problems of Romania's integration into the European Union, at LATL Department, University of Geneva, Switzerland (scholarship offered by the Min. of Education);
• October 2002 - March 2003: Research stage at the University of Limoges, France.

Professional experience:
July 2010 – onwards: Postdoctoral Researcher at the Faculty of Computer Science, University Al. I. Cuza Iasi.
2005 - present: Scientific Research Assistant at the Institute for Computer Science, Romanian Academy, Iasi Branch
2006-2010: Member in the research team of several national and international projects coordinated by Prof. Dr. Dan Cristea
2007-2008: Project coordinator of a project for young PhD Students founded by the National Council for University Research (CNCSIS).

Education:
1999 - 2003: Bachelor Studies, "Al. I. Cuza "University, Faculty of Letters, Graduate Diploma in Philology
2003 - 2005: Master studies, Al. I. Cuza "University, Faculty of Computer Science, M.SC. Degree in Computational Linguistics
2005 - 2010: PhD studies, University "Al. I. Cuza "University, Faculty of Computer Science, Ph.D. in Computer Science

More on http://students.info.uaic.ro/~dtrandabat/index.php
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon