Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Asandei Alina
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Anul Nasterii : 1976
Interese : electrofiziologie moleculara, biochimia peptidelor, fabricarea si investigarea nanoporilor din punct de vedere structural si functional, analiza statistica
Detalii (ro) :
Dupa obtinerea titlului de doctor am fost angajata pe pozitia de asistent de cercetare la Departamentul de Stiinte, Universitatea Al. I. Cuza Iasi. In timpul doctoratului am avut oportunitatea de a invata toate protocoalele experimentale folosite in electrofiziologia moleculara, biochimia peptidelor, fabricarea si investigarea nanoporilor din punct de vedere structural si functional, analiza statistica si prezentarea acestora etc. Ca domenii de competenta pot enumera cateva: (1) electrofiziologia la nivel de singura molecula a sistemelor membranare biomimetice (2) sinteze biochimice (3) studierea nanoporilor naturali si artificiali obtinuti pe suport solid prin metode electrice si optice (4) obtinerea si studierea proprietatilor fizice ale membranelor lipidice artificiale planare si ale lipizomilor (5) studierea transportului unor peptide si ioni prin membrane biologice si lipozomi cu ajutorul tehnicilor de spectroscopie UV-VIS si fluorescenta (6) utilizarea analizei statistice a semnalelor de tip Markov si a tehnicilor de analiza spectrala ale acestor serii de date.

Detalii (en) :
After I obtained the doctoral degree, I have been employed as research assistant to Science Department, Al. I. Cuza Universitaty Iasi. Therefore, I had the opportunity to learn first hand all experimental protocols used in molecular electrophysiology, peptide biochemistry, nanopore fabrication and investigation from a structural and functional point of view, statistical data analysis and presentation, and so on. As proficiency fields I may name some: (1) single-molecule electrophysiology on biomimetic membrane systems; (2) synthetic biochemistry; (3) study of natural and artificial and solid-state nanopores through electrical and optical methods; (4) construction and study of the physical properties of artificial planar lipid membranes and liposomes; (5) UV-VIS and fluorescence spectroscopy techniques for the study of the transport of some peptides and ions through biological membranes and liposomes; (6) statistical analysis of Markov signals and spectral analysis techniques for data series.
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon