Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Savin Petronela
Universitatea "Al. I. Cuza" din Iasi, Iasi
Anul Nasterii : 1980
Interese : frazeologie, dictionar, limba romana, limba franceza
Detalii (ro) :
Proiectul de cercetare postdoctoral are ca scop realizarea unui dicționar român-francez al unităților frazeologice privitoare la alimentația omului, care depășeste optica repertoriului de frazeologisme, tratate izolat și respectând ordinea alfabetică, propunând o organizare sistemică a materialului lingvistic. Este, credem, prima încercare bilingvă de organizare a unui câmp onomasiologic, alcătuit, exclusiv, dintr-un corpus frazeologic.
Dicționarul propune o organizare în oglindă a corpusului român și, respectiv, francez, pe nuclee onomasiologice de tipul ALIMENTE, BĂUTURI, INSUȘIRI, ACȚIUNI, ORGANE, INSTRUMENTE, INSTALAȚII ce privesc hranirea.
Dicționarul va prilejui, astfel, punerea în lumină a unor constructe fundamentale ale mentalui popular românesc, și, respectiv, francez, constituindu-se într-un instrument ce va oferi premisele unor productive studii de antropologie lingvistică.


Detalii (en) :
The project aims the elaboration of a Romanian- French dictionary containing those proverbs and proverbial expressions regarding the human being's nourishment and feeding, a dictionary which is not organised as a simple collection of proverbs that are treated separately and are alphabetically ordered, but as organic elements associated to a system. It is, in Romanian lexicografie, the first attempt to organise an onomasiological field which is exclusively made up of a phraseological corpus.
The dictionary offers a mirror organization of Romanian corpus, respectively, French. The dictionary involves the structuring of the corpus on onomasiological nuclei of the type NOURISHMENT/FOOD, BEVERAGES, CHARACTERISTICS, ACTIONS, ORGANS, INSTRUMENTS, PROCESSES regarding human nutrition.
The dictionary will thus be the suitable opportunity to highlight some fundamental constructs of the Romanian folk mentality, acting as a resource tool which will set the grounds for productive future linguistic studies.
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon