Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Husarciuc Moruz Maria
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iasi
Anul Nasterii : 1980
Interese : frazeologie contrastivă, frazeologie biblică, lingvistică generală, prelucrarea limbajului natural
Detalii (ro) :
EDUCAȚIE:
2005-2009: Doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Școala Doctorală de Studii Filologice, Facultatea de Litere (conducător științific: Prof. Dr. Eugen Munteanu), în cotutelă cu Facultatea de Informatică (conducător științific: Prof. Dr. Dan Cristea).
2003-2005: Masterat de Lingvistică Computațională în cadrul Facultății de Informatică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
1999-2003: Facultatea de Litere - Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, specializarea Română – Franceză.
1995-1999: Liceul de Informatică „Spiru Haret”, Suceava.


EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ:
2010 – : cercetător post-doctoral în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/49944 (Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării prin programe post-doctorale), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iași
2009 – : cercet. șt., Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum”, Departamentul de Cercetare Interdisciplinară în Domeniul Științelor Umaniste, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași.
2008, octombrie-decembrie: asistent cercet., Institutul de Informatică Teoretică, Academia Română, Iași.
2004 – 2005: lingvist, S.C. IASSID S.A., Iași.
2003, septembrie-octombrie: profesor de Limba și Literatura Română la Școala cu clasele I-VIII „Ion Creangă”, Suceava.

DOMENII DE INTERES: frazeologie contrastivă, frazeologie biblică, lingvistică generală, prelucrarea limbajului natural

SPECIALIZARI, BURSE:
2007, aprilie–septembrie: stagiu de cercetare la Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Germania, în cadrul programului Socrates-Erasmus.
2005, iulie–octombrie: stagiu de cercetare la Laboratorul de Analiza și Tehnologia Limbajului (LATL) al Universității din Geneva, ca beneficiară a unei burse de studii postuniversitare „Nicolae Titulescu” (specializare în domeniul Societatea informațională în Uniunea Europeană).

MEMBRU ÎN PROIECTE DE CERCETARE :
2007-2008: Tratamentul semi-automat al unităților frazeologice in corpus. Abordare contrastivă pentru limbile franceză și română (grant CNCSIS tip TD, cod 492; director de proiect).

2008-2014: Centrul de Studii Biblice „Monumenta linguae Dacoromanorum” (proiect interdisciplinar al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; director: prof. univ. dr. Eugen Munteanu).
2008: GALAPRO (Formation de formateurs à l'intercompréhension en Langues Romanes) , proiect european Socrates Lingua (coord. al echipei Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași: conf. dr. Doina Spiță).
2007-2009: Dicționarul tezaur al limbii române în format electornic (grant CNMP; director: prof. univ. dr. Dan Cristea).
2005-2009: Widespread Idioms in Europe and Beyond. A Cross-linguistic and Cross-cultural Research Project, inițiator: prof. dr. Elisabeth Piirainen (http://www.piirainen.homepage.t-online.de/index.html).
2005-2007: Etnonimia românească. Dicționar istoric al numelor de țări și popoare în limba română (grant CNCSIS, director: prof. univ. dr. Eugen Munteanu).
2004: Proiectul internațional BalkaNet, finanțat de Uniunea Europeană (IST-2000-29388).


Detalii (en) :
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon