Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


MIHAI Cosmin Teodor
Universitatea , Iasi
Anul Nasterii : 1980
Interese : culturi celulare normale si tumorale, biologie celular si moleculara, campuri electromagnetice de joasa frecventa si intensitate, agenti bioactivi
Detalii (ro) :
Iulie 2010 - prezent
Cercetător postdoctoral la Universitatea „Al.I.Cuza” Iași
Cercetări privind descifrarea mecanismelor moleculare ale efectului antineoplazic al unor agenți fizici sau de biosinteză.

Martie 2008 – Iulie 2010
Cercetător științific la Institutul de Cercetări Biologice Iași
Participare la implementarea proiectelor de cercetare tip CEEX, PNCD II, program NUCLEU.
Elaborarea modelelor experimentale și a schemelor de lucru pe culturi de celule sau animale de laborator.

Iulie 2005 – Martie 2008
Asistent cercetare științifică - Institutul de Cercetări Biologice Iași
Menținerea culturilor de celule neoplazice sau normale.
Realizarea transplanturilor tumorale la animalele de experiență.

Noiembrie 2003 – Septembrie 2009
Diploma de doctor
Facultatea de Biologie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași
Pregătirea teoretică și realizarea cercetărilor privind îndeplinirea obiectivelor impuse de subiectul tezei de doctorat

Octombrie 1998 – Iunie 2002
Diplomă de licență
Facultatea de Biologie, Universitatea „Al.I.Cuza” Iași


Detalii (en) :
July 2010 - present
Postdoc researcher at ”Al.I.Cuza” University of Iași
Research of the molecular mechanisms implied in the reactivity of the healthy or
malignant transformed cells to the action of low frequency and intensity
electromagnetic fields.

March 2008 – July 2010
Researcher at Biological Research Institute of Iași, Romania
Researches in the fields of animal physiology and cellular biology.
Creating experimental models and work patterns for cell lines and laboratory
animals.

July 2005 – March 2008
Scientific research assistant at Biological Research Institute of Iași, Romania
Maintenance of normal and cancer cell lines.
Achieving the tumour transplants to the animal test subjects.
Medical attendance of cell lines and experimental animals.

November 2003 – September 2009
PhD Degree obtained at ”Al.I.Cuza” University, Faculty of Biology
Theoretical study and practical research in order to achieve the goals set by the
subject of the PhD Thesis entitled “The reactivity of animal neoplastic cell to the
action of some electromagnetic fields and radiations”.

October 1998 – June 2002
University Degree obtained at ”Al.I.Cuza” University, Faculty of Biology
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon