Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Frunza Ramona
Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” , Iasi
Anul Nasterii : 1981
Interese : institutionalism, dezvoltare regionala (coeziune, modelul centru-periferie, poli de crestere)
Detalii (ro) :
Domenii de competență: economie, economie europeană, economie instituțională.

Pregătire profesională:

Iulie 2010 – prezent: cercetător post-doctoral, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași;
Mai 2009 – iulie 2010: cercetător științific, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași;
Octombrie 2005 - decembrie 2008: doctorat în economie, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași;
Octombrie 2005 - prezent: activitate didactică, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași.


Rezultate științifice:

Publicarea a peste 35 de articole și studii, în țară și străinătate, dintre care menționăm:

-Frunză, R., Investiția în capitalul uman și dezvoltarea durabilă în România în contextul integrării europene, vol. ,,Modelul instituțional european în dezvoltarea României”, Editura Sedcom Libris, ISBN: 973-670-108-5, Iași, 2005;
-Frunză, R., Iacobuță, A., Protectionism and Competitiveness in the Free Market Philosophy at the Beginning of the Third Millennium, vol. ,,The 2006;
International Conference on Commerce”, Academia de Studii Economice, ISBN 973-594-785-4, Bucuresti, 2006;
-Iacobuță, A., Frunză, R., Relatia eficienta institutionala-crestere economica din perspectiva economiei neoinstitutionale, Analele Stiintifice ale Universitatii AL. I. Cuza, Tomul LII/LIII, Sectiunea Economie, ISSN: 0379-7864, Iași, 2005/2006, pp. 246-249;
-Frunză, R., Proprietatea privata – pilon al integrarii Romaniei in Uniunea Europeana, vol. ,,Efecte economico-sociale ale aderarii Romaniei la Uniunea Europeana”, ISBN : (10) 973-670-205-7, 17-19 noiembrie 2006, Iași;
-Frunză, R., Institutions and economic performance. How can Romania resist at the challenges of European institutional competition?, Anale. Seria Stiinte Economice, vol. XIII/2007, ISSN: 1582-6333, Universitatea Tibiscus, Timisoara;
-Frunză, R., Private property, contract and free market in the relationship transaction costs – governance structures, Anale. Seria Stiinte Economice, vol. XIII/2007, ISSN: 1582-6333, Universitatea Tibiscus, Timisoara;
-Frunză, R., The e-commerce activities in the Romanian firms on the perspective of property rights, vol. ,,Teoria si Practica Economica in Societatea Cunoasterii”, ISBN: 978-973-670-241-9, Editura Sedcom Libris, Iași, 2007;
-Frunză, R., Is the rule of law in the field of private property a chance for the Romanian economy in the post-integration process? The role of governance structures, vol. ,,Guvernarea in noile tari membre ale Uniunii Europene – reguli sau strategii?”, FIBAS, Editura Universitatii, AL.I.Cuza, Iași, 2007;
-Frunză, R., Research, development and innovation in European Union. The way to competitiveness, Revista Karlsruher Transfer, Globalisierung-Strategien fur den Wandel” nr. 34, ISSN: 0937-0803, Karlsruher, Germania, 2006/2007;
-Frunză, R., EU accession: Challenges in the Romanian R&D and higher education sector, vol. ,,Romania’s integration in the European Union: costs and benefits, Editura Universitatii AL. I. Cuza , ISBN: 978-973-703-255-3, Iași, 2007, pp. 125-161;
-Frunză, R., Contributiile lui Ronald Coase in stiinta economica, vol. ,,Economia institutionala - o provocare pentru universitatea romaneasca”, Editura Universitatii AL. I. Cuza, Iași, ISSN: 0379-7864, 2007, pp. 53-59;
-Frunză, R., Institutia proprietatii private, provocare pentru Romania in contextul integrarii in UE, Revista ,,Management intercultural”, nr.16, ISSN:1454-9980, Editura Universitatii AL. I. Cuza, Iași, 2007, pp.37-41;
-Frunză, R., Protectia mediului in Romania – factor de crestere economica in contextul integrarii in UE, vol. ,,Capitalul uman si competitivitate”, Editura Universitatii AL. I. Cuza, Iasi, ISBN: 978-973-703-286-7, Iași, 2008;
-Frunză, R., Stanciu, M., Making Sense of Institutions as a Major Factor for Economic Development, vol. ,,Economia institutionala - o provocare pentru universitatea romaneasca”, Editura Universitatii AL. I. Cuza , Iași, ISSN: 0379-7864, 2007, pp. 45-52;
-Frunză, R., Stanciu, M., Schimbarea institutională si implicatiile sale asupra dezvoltarii economice, Revista ,,Romanian Economic and American Review”, nr.1/vol. 2, ISBN: 1842-2497, Bucuresti, 2007;
-Frunză, R., Tiganasu, R., E-business and transactional costs in knowledge society, vol. ,,Teoria si practica economica in societatea cunoasterii”, ISBN: 978-973-670-241-9, Editura Sedcom Libris, Iași, 2007;
-Frunză, R., Understanding the Path Dependence Process. Where do we are?, The Second International Conference on Commerce, Editura ASE, Bucuresti, 7-8 aprilie 2008, ISBN: 978-606-505-046-4;
-Frunză, R., et. al., Reasons and Effects of the Romanian Labour Force Migration in European Union Countries, 48th Congress of the European Regional Science Association: Culture, Cohesion and Competitiveness - Regional Perspectives”, 27 – 31 august 2008, Liverpool, Marea Britanie;
-R. Frunză, L. Maha, Globalisation & Regionalization in International Trade, 48th Congress of the European Regional Science Association: Culture, Cohesion and Competitiveness - Regional Perspectives”, 27 – 31 august 2008, Liverpool, Marea Britanie;
-Frunză, R., Crestere si dezvoltare prin intermediul politicii de mediu – influente asupra turismului rural, vol. ,,Turismul rural romanesc. Actualitate si perspective”, Institutul de cercetari economice Gh. Zane, Editura Performantica, vol. II, pp. 58-69, ISBN: 978-973-730-482-7, 9-10 mai 2008;
-Frunză, R., The security of property and contractual rights. A challenge for the Romania’s success in European Union, vol. ,,Romania and European Union. Challenges of integration”, Centrul de Studii Europene, Iași, Editura Universitatii AL. I. Cuza, ISBN-978-973-703-314-7, 2008, pp. 111-119;
-Frunză, R., Vodă, I., The influence of Informal Institutions on Economic Growth, vol. ,,Institutions and Economic Performance”, Editura Universitatii Al. I. Cuza, Iași, 21-22 noiembrie 2008, pp. 119-127;
-Frunză, R., Pascariu, G., The Relationship Between Tourism and Sustainable Development in the European Context, vol. ,,Integrare europeana - noi provocari pentru economia Romaniei”, Universitatea din Oradea, Oradea, 29-31 mai 2009, B+, ISBN: 1582-5450;
-Pascariu G., Frunză, R., A Perspective on the Role of the European Neighborhood Policy in the Pan-european Integration, vol. ,,Integrare europeana - noi provocari pentru economia Romaniei”, Universitatea din Oradea, Oradea, B+, ISBN: 1582-5450, 29-31 mai 2009;
-Pascariu, G., Frunză, R., A. Stangaciu, Foreign trade of Romania - a regional perspective, The 7th International Synposium of The Romanian Regional Science Association, Baia Mare, B, ISBN 978-606-536-022-8, 12-13 iunie 2009;
-Frunză, R., Pascariu, G., Priorities of Investment in Human Capital in Romania, The European Regional Science Association, Territoral Cohesion of Europe and Integrative Planning, 25-29 august 2009, Lodz, Polonia;
-Pascariu, G., Frunză, R., The Analysis of the Periphery Effect on North-East Region, Romania, The European Regional Science Association, Territoral Cohesion of Europe and Integrative Planning, 25-29 august 2009, Lodz, Polonia;
-Vasilcovschi, N., Frunză, R., Economic and Diplomatic Relations in XXI Century, International Conference on Social Sciences, ISBN 978-605-5741-17-4, Izmir, Turcia, septembrie 2009;
-Frunză, R., Sectorul privat în cadrul economiilor europene emergente, vol. ,,Europe on the move”, Editura Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2009, ISBN 978-973-703-478-6, pp. 144-151;
-Frunză, R., The R&D sector in Romania. A comparative analysis with other EU countries, vol. ,,Educație și performanță economică”, Editura Universității ,,AL. I. Cuza", ISBN 978-973-703-434-2, Iași, 2010;
-Frunză, R., Pascariu, G., The role of institutions in stimulating economic development in Romania, Annual International Conference 2010 “Regional Responses and Global Shifts: Actors, Institutions and Organisations”, Regional Studies Association, Pécs, Ungaria, 24-25 mai 2010.


Alte activități științifice:

Participarea în diverse proiecte de cercetare (2 în calitate de director de proiect; 8 în calitate de membru de proiect);

Organizarea de evenimente științifice naționale/internaționale de tip: conferințe, seminarii, workshopuri, mese rotunde (14 evenimente științifice);

 Stagii de formare/cercetare-documentare în țară și străinătate:

10 martie 2007 - 10 iunie 2007: Young Graduates Professional Training in Euromarketing, bursă Leonardo da Vinci;

3 - 25 iulie 2007: stagiu de cercetare-documentare, finantat de UE în cadrul proiectului "Romania’s integration in the European Union: costs and benefits", Universitatea Algarve, Faro, Portugalia, bursă Jean Monnet";

4 - 5 iunie 2009: Europe Direct specific training seminar Communicating Europe for EDC, Bruges, Belgia (Workshop Communicating Europe (atelier "Europe in the World" și atelier "Managing your collection: acquiring and cataloguing print publications");

6 - 10 iulie 2009: training de formare "Gestion de la rédaction et de la publication scientifique en ligne", organizat de Agence Universitaire de la Francophonie, Universitatea AL. I. Cuza , Iași;

oct.-dec. 2009: curs de formator, manager de proiect, Ministerul Muncii, Familiei si Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării si Inovării;

26 - 31 iulie 2010: stagiu de cercetare-documentare, Central European University, Budapesta, Ungaria;

30 august - 3 septembrie 2010: stagiu de formare "Maîtrise des outils de recherche et d’accès à la documentation scientifique", organizat de Biroul Regional al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Editarea de volume (co-autor): 2

Membru: Asociatia Româna pentru Studii Regionale; European Regional Science Association;

Editor executiv: Eastern Journal of European Studies.

Cercetarea din cadrul programului post-doctoral, intitualată ,,Instituții formale și dezvoltare regională. Studiu din perspectiva modelului centru-periferie" se concentrează pe direcții prioritare de investigație cum ar fi: constituirea unui cadru de abordare sistemică a factorilor care influențează dezvoltarea regională; dezvoltarea unor modele statistico-matematice care să cuantifice în toată complexitatea lor procesul dezvoltării regionale. Raportat la aceste direcții prioritare, pornind de la realizările dar și neajunsurile sesizate în analiza problematicii dezvoltării regionale în România, cercetarea va urmări să răspundă unor nevoi stringente prin următoarele output-uri:
- constituirea unui model empiric pentru cuantificarea perifericității economice și spațiale și a dezvoltării regionale;
- elaborarea unui sistem complex de indicatori pentru caracterizarea dezvoltării regionale prin intermediul instituțiilor formale (factori – rezultate);
- efectuarea de studii cu privire la rolul/impactul instituțiilor formale și a clusterelor de inovare și cercetare asupra dezvoltării regionale;
- realizarea unor hărți ale perifericității pe componenta spațială și economică.


Detalii (en) :
Fields of competence: economy, European economy, institutional economics

Professional skills:

July 2010 – present: post-doctoral researcher, ”Alexandru Ioan Cuza” University of Iași;
May 2009 – July 2010: scientific researcher, "Alexandru Ioan Cuza” University of Iași;
October 2005 - December 2008: doctorate in Economics, "Alexandru Ioan Cuza” University of Iași;
October 2005 - present: teaching activity, Faculty of Economics and Business Administration, University, "Alexandru Ioan Cuza ", Iași.


Scientific results:

The publication of over 35 articles and studies, at national and international level (see for details the Romanian version);

Participation in various research projects (2 as project director, 8 as member of project);

Organization of scientific events, national and international: conferences, seminars, workshops, round tables (14 scientific events);

 Training / research and documentation stage (Spain, Portugal, Belgium, Hungary);

 Publishing books (co-author): 2

 Member: Romanian Association for Regional Studies, European Regional Science Association;

 Executive editor: Eastern Journal of European Studies.

The post-doctoral research entitled "Formal institutions and regional development. Study from the perspective of center-periphery model" focuses on priority directions of investigation such as: establishing a framework of systemic approach of the factors that influence the regional development, the development of some statistic-mathematical models that quantify, in all its complexity the regional development process.
Reported on these priority directions, starting from the achievements and shortcomings backlogs in the analysis referred to the issue of regional development in Romania, the research will endeavor to respond to pressing needs by obtaining the following outputs:
- setting up an empirical model for quantification of economic and spatial peripherality and of regional development;
- developing a complex system of indicators to characterize regional development through formal institutions (factors - results);
- realization of studies about the role / impact of formal institutions and clusters of innovation and research on regional development;
- realisation of peripherality maps on the spatial and economic component.
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon