Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Holban Mihaela Nicoleta
Universitatea Al.I. Cuza, Iasi, Facultatea de Chimie, Iasi
Anul Nasterii : 1979
Interese : sisteme de eliberare controlata, polimeri naturali, micro/nanoparticule
Detalii (ro) :
I. Lucrari publicate:
1. Articole publicate in reviste internationale cotate ISI
a. M-N.Iancu, Y.Chevalier, M.Popa, T.Hamaide, Internally gelled w/o and w/o/w double emulsions, e-Polymers, no.099 (2009), www.e-polymers.org
b. E. Barbu, L. Verestiuc, M. Iancu, A. Jatariu, A. Lungu, J. Tsibouklis, Hybrid Polymeric Hydrogels For Ocular Drug Delivery: Nanoparticulate Systems From Copolymers Of Acrylic Acid-Functionalized Chitosan And N-Isopropylacrylamide Or 2-Hydroxyethyl Methacrylate, Nanotechnology 20 (2009) 225108 (10pp)
c. M-N.Iancu, M.Popa, V.Șunel, T.Hamaide, Nouveaux conjugues a base de polysaccharides et derives d’aminoacides, Revue Roumaine de Chimie, 54(7)611-613 (2009).

2. Articole publicate in reviste romanesti recunoscute de CNCSIS – categoria B/B+
a. Liliana Vereștiuc, Marcel Popa, Mihaela Iancu, Synthese et caracterisation de nouveaux derives a base de chitosane portant des fonctions polymerisables, Buletinul Științific al Universității Politehnica din Timișoara, 2003, 1-2, 187-190.
b. M.Iancu, M.Popa, T.Hamaide, Optimization of w/o emulsions based on polysaccharides, Buletinul IPI lV(LIX), fasc.3, 49-56 (2009).
3. Carti/capitole de carte publicate in edituri din tara
a. M. Iancu, C.Peptu, M.Popa, Y.Chevalier, T. Hamaide, Aplicații farmaceutice ale emulsiilor, Ed.Rotaprint, Iași, sub tipar.

II. Lucrari comunicate
1. la manifestari stiintifice internationale
a. Synthese et caracterisation de nouveaux derives a base de chitosane portant des fonctions polymerisables, Liliana Vereștiuc, Marcel Popa, Mihaela Iancu, 6eme Colloque Franco-Roumain sur les Polymeres, Rouen, September, 2003
b. M. Iancu, M. Popa, T. Hamaide, V. Șunel, Nouveaux conjuues polymere-medicament a base de polysaccharides, 8ème Colloque Franco-Roumain sur les Polymères Grenoble- poster (2007).
c. M.N. Iancu, C.A. Peptu, M. Popa, V. Șunel, Synthesis and Characterization of New Drug-Polymer Conjugates Based on Starch, ESB 22nd European Conference on Biomaterials, Lausanne –poster (2009).
d. M.N.Iancu, M.Popa, V.Șunel, T. Hamaide, Nouveaux Conjugués Polymères À Base D’amidon Et Gellane, 9 ème Colloque Franco-Roumain sur les Polymères Alba Iulia – poster (2009).
e. M-N.Iancu, Y.Chevalier, M.Popa, T.Hamaide, W/O and W/O/W Double Emulsions Based on Starch, Al IX-lea Simpozion Internațional din România de Produse Cosmetice și Aromatizante „Cosmetologia – domeniu interdisciplinar”- poster (2009).

2. la manifestari stiintifice nationale
a. Mihaela Iancu, Chitosan hydrogels as ophthalmic drug delivery systems, Al VII-lea Congres National al Bioinginerilor, mai, 2004.
b. A. Munteanu, M.Iancu, L. Vereștiuc, E. Barbu, J. Tsibouklis, In Vitro Biodegradation Studies of Chitosan/HEMA and Chitosan/NiPAAM Polymer Networks With Lysozyme, Al 5-lea Simpozion Național de Biomateriale "Biomateriale și Aplicații Medico-Chirurgicale" Iași - prezentare orală (2005).
c. M.Iancu, M.Popa, Emulsii inverse duble pe baza de polizaharide, Zilele Facultății de Inginerie Chimică - poster (2007)
d. Balan Loredana, Mihaela Iancu, New polymer-drug conjugates based on hydroxyethyl celullose, The Student National Congress, May, 2007
e. L.Vereștiuc, A.Jătariu, M.Iancu, A.Lungu, Nanoparticule pe bază de chitosan și polimeri sintetici cu potențiale aplicații biomedicale, Workshop Series on Biomaterials Science, Sucevița - prezentare orală (2008).III. Proiecte de cercetare

1. Proiecte de cercetare castigate in calitate de director de proiect (titlu/valoarea in lei sau E dupa caz)
a. grant finanțat de CNCSIS, cod 60/2007-2008, cu tema ”Emulsii multiple apă-ulei-apă pe bază de polizaharide pentru eliberarea controlată de principii active”, finanțat cu suma de 68000 lei;
b. bursă CNCSIS tip BD, 2006-2008

2. Proiecte de cercetare castigate in calitate de membru in echipa de cercetare (titlu/valoare in lei sau E dupa caz)
a. Membru al echipei de cercetare pentru grantul CEEX nr.10/03.10.2005-2006 cu tema: “Arhitecturi inovative degradabile, biocompatibile și bioactive pe bază de polimeri naturali și sintetici”, finanțat cu suma de 1.150.000.000 lei;
b. Membru al echipei de cercetare pentru grantul CEEX nr.9/03.10.2005-2006 cu tema:”Biomateriale polimere avansate cu structură și proprietăți dirijate, cu aplicații în industria farmaceutică și alimentară”, finanțat cu suma de 750.000.000 lei;
c. Membru al echipei de cercetare pentru grantul CERES 2005 (3-51/2003), cu tema “Materiale polimerice multifazice – biodegradabile, biocompatibile, biologic active, sisteme motile artificiale – cu aplicații în medicină și pentru asigurarea protecției mediului “; finanțat cu suma de 50.000.000 lei

IV. Stagii de cercetare efectuate in strainatate
1. SOCRATES-ERASMUS la Portsmouth University, UK, School of Medicine and Biomedical Sciences, Dept. of Pharmacy, Drug Delivery Group, 03/2005-09/2005;
2. Universite Claude Bernard Lyon 1, France, CPE (Ecole de Chimie, Physique et Electronique ), LCPP, 02/2006-07/2006;
3. Universite Claude Bernard Lyon 1, France, CPE (Ecole de Chimie, Physique et Electronique ), LAGEP, 08.2007-11.2007;
4. Universite Claude Bernard Lyon 1, France, CPE (Ecole de Chimie, Physique et Electronique ), LMPB, 09.2008-10.2008.

V. Realizari de exceptie (premii, diplome speciale)
1. Beneficiar al bursei de cercetare CNCSIS, tip BD, pe perioada 2006-2008.
2. LEONARDO DAVINCI Research scholarship la Universitatea Claude Bernard, Lyon 1, France
3. participarea la cursul “Ecaterina Merica Education Program in Cosmetics”, organizat la Iasi de catre International Federation of Societies of Cosmetic Chemists si Societatea Romana a Chimistilor Cosmetologi pe perioada 1-2 iunie 2009.
4. teză de doctorat în co-tutelă cu Universitatea Claude Bernard, Lyon 1, FranțaDetalii (en) :
Published articles:
1. Liliana Vereștiuc, Marcel Popa, Mihaela Iancu, Synthese et caracterisation de nouveaux derives a base de chitosane portant des fonctions polymerisables, The Scientific Bulletin of Polytechnic University of Timosoara, 2003, 1-2, 187-190.
M-N.Iancu, Y.Chevalier, M.Popa, T.Hamaide, Internally gelled w/o and w/o/w double emulsions, e-Polymers, no.099 (2009), www.e-polymers.org
2. E. Barbu, L. Verestiuc, M. Iancu, A. Jatariu, A. Lungu, J. Tsibouklis, Hybrid Polymeric Hydrogels For Ocular Drug Delivery: Nanoparticulate Systems From Copolymers Of Acrylic Acid-Functionalized Chitosan And N-Isopropylacrylamide Or 2-Hydroxyethyl Methacrylate, Nanotechnology 20 (2009) 225108 (10pp)
3. M-N.Iancu, M.Popa, V.Șunel, T.Hamaide, Nouveaux conjugues a base de polysaccharides et derives d’aminoacides, Revue Roumaine de Chimie, 54(7)611-613 (2009).
4. M.Iancu, M.Popa, T.Hamaide, Optimization of w/o emulsions based on polysaccharides, The Bulletin of Polytechnic Institute of Iasi lV(LIX), fasc.3, 49-56 (2009).
5. M-N.Iancu, Y.Chevalier, M.Popa, T.Hamaide, Internally gelled w/o and w/o/w double emulsions, e-Polymers, no.099 (2009), www.e-polymers.org


Published books/ book chapters
1. M. Iancu, C.Peptu, M.Popa, Y.Chevalier, T. Hamaide, Pharmaceutical Applications of Emulsions, Ed.Rotaprint, Iași, in press.


Presentations

1. Liliana Vereștiuc, Marcel Popa, Mihaela Iancu, Synthese et caracterisation de nouveaux derives a base de chitosane portant des fonctions polymerisables, 6eme Colloque Franco-Roumain sur les Polymeres, Rouen, France (2003).
2. Mihaela Iancu, Chitosan hydrogels as ophthalmic drug delivery systems, The 7th National Congress of Bioengineers, Iasi, Romania (2004).
3. A. Munteanu, M.Iancu, L. Vereștiuc, E. Barbu, J. Tsibouklis, In Vitro Biodegradation Studies of Chitosan/HEMA and Chitosan/NiPAAM Polymer Networks With Lysozyme, The 5th National Symposium of Biomaterials “ Biomaterials and Medical surgical Applications (Al 5-lea Simpozion Național de Biomateriale "Biomateriale și Aplicații Medico-Chirurgicale") Iași, Romania (2005).
4. M.Iancu, M.Popa, Double emulsions based on polysaccharides, The Days of the Faculty of Chemical Engineering, Iasi, Romania (2007).
5. Balan Loredana, Mihaela Iancu, New polymer-drug conjugates based on hydroxyethyl celullose, The Student National Congress Iasi, Romania (2007).
6. L.Vereștiuc, A.Jătariu, M.Iancu, A.Lungu, Nanoparticles based on chitosan and synthetic polymers with biomedical applications (Nanoparticule pe bază de chitosan și polimeri sintetici cu potențiale aplicații biomedicale), Workshop Series on Biomaterials Science, Sucevița, Romania (2008).
7. M. Iancu, M. Popa, T. Hamaide, V. Șunel, Nouveaux conjuues polymere-medicament a base de polysaccharides, 8ème Colloque Franco-Roumain sur les Polymères Grenoble, France (2007).
8. M.N. Iancu, C.A. Peptu, M. Popa, V. Șunel, Synthesis and Characterization of New Drug-Polymer Conjugates Based on Starch, ESB 22nd European Conference on Biomaterials, Lausanne (2009).
9. M.N.Iancu, M.Popa, V.Șunel, T. Hamaide, Nouveaux Conjugués Polymères À Base D’amidon Et Gellane, 9 ème Colloque Franco-Roumain sur les Polymères, Alba Iulia, Romania (2009).
10. M-N.Iancu, Y.Chevalier, M.Popa, T.Hamaide, W/O and W/O/W Double Emulsions Based On Starch, The 9-th Romanian International Symposium on Cosmetic and Flavour Products “Cosmetic Science as a Pluridisciplinary Field”, Iasi, Romania (2009).

Research grants /visits
1. Project manager of a research grant for young PhD students financed by the Romanian Council of Scientific Research (CNCSIS) (2007-2008)
2. research scholarship financed by the Romanian Council of Scientific Research (CNCSIS) (2006-2008)
3. Member in 3 research projects financed by the Romanian Council of Scientific Research (CNCSIS)
4. Erasmus research scholarship at Portsmouth University, UK, School of Medicine and Biomedical Sciences, Dept. of Pharmacy, Drug Delivery Group, 03/2005-09/2005;
5. Leonardo DaVinci research scholarship at Claude Bernard University Lyon, France, Ecole de Chimie, Physique et Electronique, Lyon, France, 02.2006-07.2006; 08.2007-11.2007; 09.2008-10.2008.

Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon