Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Vacaru Nadia-Elena
Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași, Iasi
Anul Nasterii : 1977
Interese : geografie umana, mobilitate teritoriala a populatiei, valori crestine.
Detalii (ro) :
STUDII
 Studii postdoctorale în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/49944, domeniul Teologie – Asistență socială, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași.
 Studii doctorale (2005-2009) la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași - Facultatea de Geografie și Geologie, specializarea Geografie Umană, cu teza de doctorat: Municipiul Roman – Studiu de geografie urbană,coord.șt. Prof.Univ.Dr.Em. Vasile Nimigeanu;
 Studii Aprofundate de Geografie Umană (2004-2005) la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie cu lucrarea de dizertație: Mobilități internaționale în România în perioada contemporană, coord.șt. Prof.Univ.Dr.Ionel Muntele;
 Studii de licență, Facultatea de Geografie și Geologie, specializarea Geografie - Limba Franceză (2000-2004) la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, cu lucrarea de licență: Le reflet des réalités géographiques dans la toponymie de la zone du municipe Roman, coord.șt. Lect.Univ.Dr. Ionel Boamfă.

CONTRACTE DE CERCETARE
 COLABORATOR în PROJECT 2013/3/1 – ESPON Database and Data Development (2008-2011) încheiat între Comisia Europeană (DG REGIO) și Universitatea ”Al.I. Cuza” Iași, Centrul de Cercetare CUGUAT-TIGRIS (2008-2009);
 COLABORATOR în contractul de cercetare ”Atlasul teritorial on-line al României – bază de expertiză teritorială. Studiu pilot privind integrarea la nivelul României a rezultatelor programului ESPON ” nr. M.D.L.P.L. 1568 A/ 23.10.2007, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței și Universitatea ”Al.I. Cuza” Iași, Centrul de Cercetare CUGUAT-TIGRIS (2008-2009);
 DIRECTOR DE PROIECT CNCSIS tip TD II – « Municipiul Roman în structura demografică, economică și urbanistică a regiunii Nord-Est, în contextul dezvoltării regionale durabile », proiect finanțat de CNCSIS (2007-2008).


ARTICOLE PUBLICATE
1. Nadia-Elena Văcaru, Promovarea valorilor culturale și religioase prin intermediul muzeelor locale, Adversus Haereses, vol. IV, Ed. Lumen, Iași, 2011;
2. Nadia-Elena Văcaru (2010) - Rolul sistemului de învățământ în valorificarea potențialului uman al unui teritoriu, Universul științelor, Ed. D&T, Iași;
3. Nadia-Elena Văcaru (2010) - Mass-media – parte integrantă a fenomenului educațional în societatea contemporană, Universul științelor, Ed. D&T, Iași;
4. Nadia-Elena Văcaru, Vasile Nimigeanu (2010) - The Health System of the city of Roman, Lucrările Seminarului Geografic Dimitrie Cantemir, Ed. "Alexandru Ioan Cuza", Iași;
5. Nadia-Elena Văcaru, Vasile Nimigeanu (2010) - The Progress of the Trade Function in the Municipality of Roman, Analele Științifice ale Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, sect. IIc., Geografie, Ed. Universității "Alexandru Ioan Cuza" Iași;
6. Nadia-Elena Văcaru (2010) - Influența mass-media asupra copiilor, Rev. Delta XXI, Ed. Spiru Haret, Iași;
7. Nadia-Elena Văcaru (2010) - Cultură și artă în municipiul Roman, Lucrările Simpozionului Internațional „Arta și tradiția în Europa”, Iași;
8. Nadia-Elena Văcaru (2010) - Turism cultural în orașul Roman, Lucrările Simpozionului Internațional „Arta și tradiția în Europa”, Iași;
9. Iosif Enășoae, Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaș (2009) - Mireasa greșită – Tradiții și folclor creștin catolic în Moldova, Lucrările Colocviului Internațional “Filologia modernă: realizări și perspective în context european”, Chișinău;
10. Iosif Tamaș, Nadia-Elena Văcaru (2009) - “PHILOSOPHIA PERENNIS” și dinamica discursului metafizic religios creștin, Rev. Metaliteratura, nr. 1-2, Chișinău;
11. Iosif Tamaș, Nadia-Elena Văcaru (2009) – Separația nefastă dintre credință și rațiune, Rev. Metaliteratura, nr. 3-4, Chișinău;
12. Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaș (2009) - Simțim, gândim, vorbim românește despre opera sfântului Toma, Lucrările prezentate la al Cincilea Simpozion Științific Internațional “D.I. Mangeron - Anastasie Bașotă, Nicolae Oiță”, Ed. “D.I. Mangeron”, Iași;
13. Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaș (2009) - Vorbirea despre Dumnezeu în cultura românească - parte integrantă a umanismului european, Rev. Congruențe, An 3, nr. 1, Ed. Pro Print, Drobeta-Turnu Severin;
14. Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaș (2009) - Evaluarea școlară și implicațiile ei psihosociale și morale, Strategii didactice creative utilizate în activitățile școlare, Ed. Taida, Vaslui;
15. Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaș (2009) - Disciplina școlară în contextul exigențelor actuale ale societății, Strategii didactice creative utilizate în activitățile școlare, Ed. Taida, Vaslui, pp. 47-52;
16. Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaș (2009) - Contribuția familiei la formarea atitudinii pozitive a elevului față de învățătură, Lucrările Simpozionului Național „Școala-Familia-Societatea – Parteneri în educație”, Pitești;
17. Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaș (2009) - Prestigiul și autoritatea științifică a profesorului – Factor determinant al reușitei activității școlare, Lucrările Simpozionului Național „Școala-Familia-Societatea – Parteneri în educație”, Pitești;
18. Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaș (2009) - Reacția afectivă a elevilor față de note, Lucrările Simpozionului Național „Viața este un dar de la Dumnezeu”, Pitești;
19. Nadia-Elena Văcaru (2008) - Aspecte demografice în municipiul Roman – Prezentare de produse cu scop educațional, Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei, vol. V, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, pp.156-170;
20. Nadia-Elena Văcaru (2008) - Utilizarea tehnicilor informaționale computerizate în predarea geografiei, Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei, vol. VI, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, pp. 27-30;
21. Nadia-Elena Văcaru (2007) - Metode informaționale interactive, Lucrarea „UTIL - Utilizarea tehnologiei informației în lecții”, Ed. Samuil Vulcan, Beiuș, p. 40-42;
22. Nadia-Elena Văcaru (2007) - Istoricul învățământului în municipiul Roman până în anul 1989, Rev. Constelații ieșene, Ed. Astra, Iași.


PARTICIPĂRI LA COLOCVII, CONFERINȚE, SIMPOZIOANE ȘI SESIUNI ȘTIINȚIFICE
1. Nadia-Elena Văcaru, Aspecte de identitate catolică în comunitatea rurală Săbăoani (Neamț), Simpozionul Internațional „Românii din afara granițelor țării. Istorie, cultură, spiritualitate”, Iași, noiembrie 2010;
2. Nadia-Elena Văcaru, The importance of water resources in the development of the rural community Săbăoani, Conferința Internațională “Water – history, resource, perspectives”, Chișinău, noiembrie 2010;
3. Nadia-Elena Văcaru, Reprezentarea cartografică a fenomenelor socio-umane (Studiu de caz – Iasi), Conferința Internațională “Cartografierea - între cadrul geografic și codurile culturii”, Chișinău, noiembrie 2010;
4. Nadia-Elena Văcaru, Comunitatea Săbăoani - între identitate și globalizare, Simpozionul International „Human Settlemens from the ethnographic, historic and geographic perspectives”, Chișinău, octombrie 2010;
5. Nadia-Elena Văcaru, Alcoholism - stability factor disrupting Christian family in contemporary society, Simpozionul Internațional „Alcoholism: Historical and Social Issues (second edition)”, Alba Iulia, octombrie 2010;
6. Nadia-Elena Văcaru, Rolul sistemului de învățământ în valorificarea potențialului uman al unui teritoriu, Simpozionul Internațional „Universul Științelor”, Iași, august 2010;
7. Nadia-Elena Văcaru, Mass-media – parte integrantă a fenomenului educațional în societatea contemporană, Simpozionul Internațional „Universul Științelor”, Iași, august 2010;
8. Nadia-Elena Văcaru, Iulian-Alexandru Ciobanu, Evolution territoriale et organisation fonctionnelle de la ville de Roman, Simpozionul Internațional “Aménagement périurbain : processus, enjeux, risques et perspectives”, Fès, Maroc, februarie 2010;
9. Nadia-Elena Văcaru, Cultură și artă în municipiul Roman, Simpozionul Internațional „Arta și tradiția în Europa”, Iași, februarie 2010;
10. Nadia-Elena Văcaru, Turism cultural în orașul Roman, Simpozionul Internațional „Arta și tradiția în Europa”, Iași, februarie 2010;
11. Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaș, Ecumenismul – Instrument de evanghelizare, Sesiunea Științifică Ecumenică „7-9 Mai 1999 - 2009 – 10 ani de speranță”, Iași, noiembrie 2009;
12. Iosif Enășoae, Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaș, Mireasa greșită – Tradiții și folclor creștin catolic în Moldova, Colocviul Internațional “Filologia modernă: realizări și perspective în context european”, Chișinău, noiembrie 2009;
13. Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaș, Ioan Miclea – Școala românească în frământare, Sesiunea de Comunicări Științifice „Biserica Catolică în noul context european”, Iași, octombrie 2009;
14. Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaș, Unitatea intrinsecă a Bisericii Romano-Catolice, Conferința “Benedict al XVI-lea sau cum să faci din teologie sufletul creștinismului”, Iași, iulie 2009;
15. Iosif Tamaș, Nadia-Elena Văcaru, Simțim, gândim, vorbim românește despre opera sfântului Toma, Al Cincilea Simpozion Științific Internațional “D.I. Mangeron - Anastasie Bașotă - Nicolae Oiță”, Ed. “D.I. Mangeron”, Iași, iunie 2009;
16. Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaș, Prestigiul și autoritatea științifică a profesorului – factor determinant al reușitei activității școlare, Simpozionul Național "Școala - Familia - Societatea, Parteneri în educație", Pitești, iunie 2009;
17. Iosif Tamaș, Nadia-Elena Văcaru, Contribuția familiei la formarea atitudinii pozitive a elevului față de învățătură, Simpozionul Național "Școala - Familia - Societatea, Parteneri în educație", Pitești, iunie 2009;
18. Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaș, Educarea atitudinii pozitive a elevilor față de învățătură, Simpozionul Național "Viața este un dar de la Dumnezeu", Pitești, iunie 2009;
19. Iosif Tamaș, Nadia-Elena Văcaru, Reacția afectivă a elevilor față de note, Simpozionul Național "Viața este un dar de la Dumnezeu", Pitești, iunie 2009;
20. Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaș, Disciplina școlară în contextul exigențelor actuale ale societății, Simpozionul Național "Educația de calitate – O preocupare a școlii de azi”, ediția a II-a, Vaslui, mai 2009;
21. Iosif Tamaș, Nadia-Elena Văcaru, Evaluarea școlară și implicațiile ei psihosociale și morale, Simpozionul Național "Educația de calitate – O preocupare a școlii de azi”, ediția a II-a, Vaslui, mai 2009;
22. Nadia-Elena Văcaru, Iosif Tamaș, Vorbirea despre Dumnezeu în cultura românească - parte integrantă a umanismului european, Simpozionul Internațional de comunicări științifice "Noi și Europa", Șimian (Mehedinți), mai 2009;
23. Nadia-Elena Văcaru, Identitate națională și cultură în municipiul Roman, Simpozionul Internațional „Cultura – formă supremă de identitate națională”, Târgu-Jiu, decembrie 2007;
24. Nadia-Elena Văcaru, Utilizarea materialelor didactice digitale ca metodă interactivă de predare a disciplinelor geografice, Simpozionul Național “Geografia și didactica geografiei”, Râmnicu Vâlcea, decembrie 2007;
25. Nadia-Elena Văcaru, Funcția de învățământ a municipiului Roman, Sesiunea Anuală de Comunicări „Geografia contemporană în știință, cultură și educație”, București, noiembrie 2007;
26. Nadia-Elena Văcaru, Aspecte culturale în municipiului Roman, Sesiunea Anuală de Comunicări „Geografia contemporană în știință, cultură și educație”, București, noiembrie 2007;
27. Nadia-Elena Văcaru, Aspecte demografice în municipiul Roman – Prezentare de produse cu scop educațional, Conferința Internațională „Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, Cluj-Napoca, octombrie 2007;
28. Nadia-Elena Văcaru, Utilizarea tehnicilor informaționale computerizate în predarea geografiei, Conferința Internațională „Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei”, Cluj-Napoca, octombrie 2007;
29. Nadia-Elena Văcaru, Aspecte demografice în municipiul Roman în ultima jumătate de secol, Seminarul Geografic Internațional „Dimitrie Cantemir”, Iași, octombrie 2007;
30. Nadia-Elena Văcaru, Excursia, modalitate de explorare a mediului înconjurător, Comunicările științifice „Metode de predare, învățare și evaluare în didactica de specialitate”, Iași, martie 2007.
31. Nadia-Elena Văcaru, Tehnici de organizare a informațiilor în geografie – Prezentarea PowerPoint, Comunicările științifice „Metode de predare, învățare și evaluare în didactica de specialitate”, Iași, martie 2007.


Detalii (en) :
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon