Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Enea Violeta
Departamentul de Cercetare al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației , Iasi
Anul Nasterii : 1975
Interese : hipnoza, realitate virtuală, psihoterapie, psihopatologie, neuroștiințe
Detalii (ro) :
În ciuda controverselor care există atunci când vorbim despre natura hipnozei și cercetarea intrinsecă, hipnoza reprezintă o metodă de cercetare generoasă. Ea a fost utilizată ca metodologie de-a lungul timpului, atât în psihologia cognitivă, cât și în reproducerea unor simptome clinice în condiții de laborator. Ca instrument metodologic, combinată cu tehnicile neuroimagistice moderne, hipnoza are potențialul de a ajuta prin psihopatologia experimentală la înțelegerea modului în care funcționează creierul uman. Mai mult, utilizarea ei poate conduce și la descoperirea etiologiei și tratamentului adecvat în cazul unor tulburări psihopatologice.
Când vorbim despre hipnoză și cercetare luăm în considerare două aspecte. Pe de o parte, discutăm despre cercetarea concentrată pe însuși fenomenul hipnozei (cercetare „intrinsecă”), și, pe de altă parte, despre cercetarea „instrumentală”, care utilizează hipnoza ca instrument pentru a investiga fenomene din afara domeniului său imediat.
Lucrarea mea de disertație s-a centrat pe utilizarea sugestiilor posthipnotice pentru a crea amnezie. S-a constatat că amnezia posthipnotică prezintă cele trei trăsături ale amneziei funcționale, că poate crea uitare selectivă și recuperarea amintirilor autobiografice în condiții de laborator, reprezentând astfel un model de laborator al amneziei funcționale.
În teza de doctorat am investigat diferențele în flexibilitatea cognitivă datorate interacțiunii hipnozei cu dispoziția și dimensiunea de procesare a informației vizuale.S-a constatat că participanții slab hipnotizabili nu au fost influențați de variabilele manipulate, în timp ce participanții înalt hipnotizabili au fost mai flexibili.
Cercetările au demonstrat că hipnoza reprezintă un cadru empiric de bază pentru investigarea și înțelegerea a numeroase fenomene psihologice.
Carti:

Enea, Violeta; Dafinoiu, Ion (2012). ANOREXIA NERVOASĂ- Teorie, evaluare și tratament, în colecția PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI PSIHOTERAPIE, Editura Polirom, (ISBN print: 978-973-46-3281-7 | ISBN ePUB: 978-973-46-3320-3 | ISBN PDF: 978-973-46-3321-0)

ISI:

Enea, Violeta; Dafinoiu, Ion (2013). Flexibility in Processing Visual Information: Effects of Mood and Hypnosis, International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 61(1), 55-70, (ISSN 0020-7144) (IF=1.52).

Enea, Violeta; Dafinoiu, Ion (2011). Ethical principles and standards in the practice of hypnosis, Romanian Journal of Bioethics, 9(3), July - September 2011, 210-216 (ISSN 1583-5170).

Enea, Violeta; Dafinoiu, Ion (2011). The “Hidden Observer” and the Effort Intensity in Engaging in a Suggested Behaviour, Recent Researches in Educational Technologies- Proceedings of the 7th WSEAS/IASME International Conference on EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (EDUTE '11) , 30-35 (ISI Proceedings) (ISBN 978-1-61804-010-7).

Enea, Violeta; Dafinoiu, Ion (2011). The emigration phenomenon involving Romanians in search of employment and the mental diseases: case study, Psychiatrische Praxis , Issue S 01 Volume 38 May 2011: 10.1055/s-0031-1277929 (ISI- Rezumat) (pISSN = 0303-4259 | eISSN = 1439-0876).

Enea, Violeta; Dafinoiu, Ion (2009). Motivational/solution-focused intervention for reducing school truancy among adolescents, Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 9(2), 185-198 (ISSN 1584-7101), premiat CNCSIS.

Enea, Violeta; Dafinoiu, Ion (2008).Posthypnotic amnesia and autobiographical memory in adolescents, Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 8(2), 201-215 (ISSN 1584-7101), premiat CNCSIS.

BDI:


Opriș, David; Enea, Violeta; Pop, Adela; Dafinoiu, Ion (2011). Hypnotic suggestions effect on sense of presence in virtual reality. A brief report, Erdélyi Pszichológiai Szemle, 12(1), 13-22 (ISSN 1454 - 797X)

Enea, Violeta & Dafinoiu, Ion (2010). Hypnosis as a research method in psychology, Annals of the Al. I. Cuza University. Psychology Series (PSYA) , 19(2) (ISSN 1453-0767)


Articole apărute în reviste de specialitate (neindexate CNCSIS):

Enea, Violeta (2011). Caracteristicile psihologice ale stării de transă, nivelurile transei și funcționarea creierului , Psyvolution Science , Iulie 2011, 13(1) (ISSN 2068-6102)

Enea, Violeta & Dafinoiu, Ion (2011). Comorbiditate în adicție: gambling și etnobotanice, Jurnal de psihoterapie , Martie 2011, 4(1), 40-47 (ISSN 1844-8070)

Articole în volume colective

Enea, V. & Dafinoiu, I. (2008). Abordare integrativă în consilierea elevilor expuși violenței domestice: studiu de caz, în volumul „ Violența în familie: între stigmatizare, acceptare socială și intervenție terapeutică”, coordonat de Maria Nicoleta Turliuc și Iolanda Tobolcea, Editura Universității „ Al. I. Cuza” - Iași, 202-215 (ISBN 978-973-703-357-4)


Detalii (en) :
Despite the controversies concerning the nature of hypnosis and intrinsic research, hypnosis proves to be a generous research method. It has been used as methodology throughout time, both in cognitive psychology and in reproducing some clinical symptoms in laboratory conditions. As a methodological instrument, combined with modern neuroimagistic techniques, hypnosis has the potential, through experimental psychopathology, to help choosing the way in which the human brain functions. Moreover, its use can lead to discovering the aetiology of the adequate treatment in psychopathological disorders.
When we talk about hypnosis and research, we take into consideration two aspects. On the one hand, we talk about research focused on the hypnosis phenomenon itself (“intrinsic research”), and, on the other, about the “instrumental” research, that uses hypnosis as an instrument for investigating phenomena outside its immediate field.
My dissertation focused on using posthypnotic suggestions to create amnesia. Posthypnotic amnesia has been found to present the three features of functional amnesia, that it can create selective forgetting and recovery of autobiographical memories in the laboratory, representing thus a laboratory model of the latter.
In my doctoral thesis I investigated the differences in the cognitive flexibility due to the interaction between hypnosis and the mood and the dimension of visual information processing. It was observed that the low-hypnotisable participants were not influenced by any manipulated variable, while the highly hypnotisable participants were more flexible.
Research has demonstrated that hypnosis is a basic empirical framework for investigating and understanding various psychological phenomena.


Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon