Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Boz Irina
Universitatea , Iași
Anul Nasterii : 1981
Interese : Peri secretori, ulei volatil, plante aromatice, Lamiaceae
Detalii (ro) :
2000 – 2004 Studii de licență, Specializarea Biochimie, Facultatea de Biologie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași
2004 – 2006 Studii de Master, Specializarea Genetică Moleculară, Facultatea de Biologie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași
2004 – 2009 Doctorat – Departamentul de Biologie Vegetală, Facultatea de Biologie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași

În prezent, activitatea mea de cercetare se rezumă la 19 articole științifice, publicate în reviste recunosute CNCSIS, stagii de cercetare în străinătate, conducere grant CNCSIS tip TD, participări la simpozioane naționale și internaționale. Activitatea de cercetare din cadrul proiectul post-doctoral presupune realizarea de studii interdisciplinare asupra unor specii de plante medicinale și aromatice aparținând familiei Lamiaceae, din flora spontană a României. Studiul este focalizat pe micromorfologia și ultrastructura perilor secretori, biochimia și microbiologia uleiurilor volatile corelate pe de o parte cu factorii de mediu (gradientele altitudinale și sezonale), iar pe de altă parte cu stadiul ontogenetic al plantei. Investigațiile vor fi realizate utilizând metode și tehnici actuale de cercetare în biologia plantelor (microscopie fotonică și electronică, GC-MS (gaz cromatograf cuplat cu spectometru de masă), metoda difuzimetrica Kirby-Bauer). Prin corelarea rezultatelor obținute, finalizarea studiului va aduce date originale importante privind valorea aromatică și rolul terapeutic al speciilor de plante analizate, care pot servi ca promotori ale unor investigații complexe ulterioare cu transfer tehnologic.


Detalii (en) :
At the moment, my research activity includes 19 scientific articles published in publications recognized by CNCSIS, research training periods abroad, CNCSIS type TD grant management, taking part in national and international symposiums. My research activity on the post-doctorate project consists in carrying on interdisciplinary studies on some aromatic and medicinal plant species from the Lamiaceae plant family, found in the spontaneous Romanian flora. The study is focused on the micromorphology and ultrastructure of the secretory hairs, the biochemistry and microbiology of the volatile oils, this data being correlated with the environmental factors (altitude and seasons) and with the ontogenetic stage of plant development. The investigations will be carried out using up to date plant biology research methods and techniques (photonic and electronic microscopy, GC-MS (gas chromatograph coupled with mass spectrometer, Kirby-Bauer diphusimetric method). Correlating the obtained results, the following through of the study will bring important original data regarding the aromatic value and therapeutically role of the analyzed plant species which can serve as promoters of later more complex investigations with technological transfer.
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon