Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Danu Mihaela
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi
Anul Nasterii : 1981
Interese : Fitodiversitate, impact antropic, polen, neo-eneolitic, Romania
Detalii (ro) :
Educatie si formare:
- Studii de licenta: Biologie, Facultatea de Biologie, UAIC (2000 - 2004)
- Studii de masterat: Biodiversitatea si productivitatea ecosistemelor, Facultatea de Biologie, UAIC (2004 - 2006)
- Doctor, UAIC (2009) - Titlul tezei de doctorat: Diversitatea floristica si fitocenologica a ecosistemelor din bazinul superior al raului Dorna
- Stagiu de specializare in palinologie - polen si microfosile non-polinice -
(Cuaternar) - Laboratoire Chrono-Environnement, Besancon, Franta (februarie - iunie 2008)

Cercetarile palinologice propuse vor face posibila aprofundarea informatiilor cu privire la comunitatile umane neolitice din estul si sud-estul Romaniei, atingandu-se aspecte referitoare la definirea mediului inconjurator existent in acea perioada, precum si la interactiunea comunitatilor neolitice din arealul vizat cu mediul natural respectiv. Identificarea resurselor de origine vegetala pe care populatiile neolitice din arealele propuse pentru studiu le utilizau, caracterizarea tipurilor de plante cultivate, precum si descrierea activitatilor agricole desfasurate de catre comunitatile umane neolitice din estul si sud-estul Romaniei vor permite elucidarea unor aspecte legate de identitatea regionala a acestora, dar si de integrarea acesteia in context european.


Detalii (en) :
Education and training:
- Bachelor degree: Biology, Faculty of Biology, UAIC (2000 - 2004)
- Master Degree: Biodiversity and ecosystems productivity, Faculty of Biology, UAIC (2004 - 2006)
- PhD, UAIC (2009) - Title of doctoral thesis: Floristic and phytosociological diversity of the ecosystems from the Dorna river superior basin
- Specialized training in palynology - pollen and non-pollen palynomorphs - (Quaternary Period) - Laboratoire Chrono-Environnement, Besancon, France (february - june 2008)

Palynological researches proposed will make possible to deepen the information on Neolitihic human communities in eastern and south-eastern of Romania, aiming to define environmental issues existing in that period and the interaction of Neolithic communities in the concerned area with the natural environment. Identifying resources of vegetable origin that Neolithic populations of areas proposed for the study they used, the characterization of types of cultivated plants and description of agricultural activities carried out by the human Neolithic communities in eastern and south-eastern of Romania will help elucidate some aspects on their regional identity, but also its integration in the European context.


Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon