Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Gosav Steluta
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iasi
Anul Nasterii : 1970
Interese : Chemometrie, spectrometrie de masa, spectrometrie FTIR, flavonoide, amphetamine, descriptori moleculari, date radar
Detalii (ro) :
Lector doctor la Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati
Doctor in Fizica cu distinctia Summa cum Laude
Teza de doctorat: Studii privind identificarea amfetaminelor ilicite prin metode spectrale și de inteligență artificială

Preocupari:

- Construire de sisteme expert cu ajutorul metodelor chemometrice (nesupervizate si supervizate) in scopul clasificarii/identificarii utilizand baze de date compuse din: descriptori moleculari, spectre de masa, spectre FTIR, date radar, etc.
- Gasirea de corelatii intre datele de intrare utilizitate si iesirea sistemului expert care poate fi: activitate terapeutica, activitate toxicological, clase de precipitatii, etc.)

Rezultate semnificative:
2 carti, 30 articole dintre care 8 articole ISI (Journal of Molecular Structure, Romanian Journal of Physics, Talanta, Spectrochimica Acta Part A, Romanian Reports in Physics), 31 comunicari la conferinte internationale, 20 comunicari la conferinte nationale, membru în 2 proiecte internaționale, membru în 3 proiecte naționale, 6 citări în reviste cotate ISI (International Journal of Systems Science, Journal of Hazardous Materials, Journal of Forensic Sciences, Talanta, Analytical Chemistry, Forensic Science International) și 4 citări în DEA US Drug Enforcement Administration, Microgram Bulletin, Published by the Drug Enforcement Administration, Office of Forensic Sciences Washington, USA si care reprezinta „Biblia” toxicologiei analitice in ceea ce priveste identificarea substantele ilicite.
http://www.usdoj.gov/dea/programs/forensicsci/microgram/mg1106/mg1106.html
http://www.usdoj.gov/dea/programs/forensicsci/microgram/mg0107/mg0107.html
http://www.usdoj.gov/dea/programs/forensicsci/microgram/mg0607/mg0607.html
http://www.usdoj.gov/dea/programs/forensicsci/microgram/mg0705/mg0705.html

Detalii (en) :
- Development of expert systems by means of chemometric methods (unsupervised and supervised) for classification/identification using database composed by molecular descriptors, MS spectra, FTIR spectra, radar data, etc.
- Finding the relationships between input data and outputs which can be therapeutic activity, toxicological activity, precipitation classes, etc.
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon