Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Beldianu Oana
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi, Iasi
Anul Nasterii : 1979
Interese : atlas multimedia, intonatie, prozodie, fonetica, matlab, ToBi Labelling
Detalii (ro) :
Educație: studii de licență: Limba și literatura română – Limba și literatura franceză, Facultatea de Litere, UAIC (1998-2002); studii de masterat în Lingvistică generală și românească, Facultatea de Litere UAIC (2002-2004) și Managementul educației adulților, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației UAIC (2008-2010); doctor în filologie (2009).

Cercetare:
Director de grant CNCSIS, tip TD cod 443, Limba română în secolul al XVII-lea reflectată în Leastvița (Scara raiului). Evoluția ei în cîteva variante succesive traduse pe parcursul a patru secole.
Director de grant CNCSIS, tip MD cod 4 (2008) și cod 12 (2007), Varlaam, Scara raiului (ms. rom. BAR 5419). Ediție critică, studiu filologic și lingvistic.

Membru în proiecte de cercetare:

Internaționale:
[1] AMPER - Atlas Multimédia Prosodique de l'Espace Roman, Centre de Dialectologie de Grenoble; coordonator Michele Contini și Antonio Romano
[2] I’m young, I get involved, therefore I count - UNDEF – Project, UDF ROM 06-100, director: prof. dr. Laurențiu Șoitu; finanțare United Nations Development Programme, 2007-2009.

Naționale:
[3] DEEA – Dicționar enciclopedic de educație a adulților, proiect CNCSIS, program PN II, IDEI, cod proiect 2103, director: prof. dr. Laurențiu Șoitu, finanțare MEdTC, 2008-2011.
[4] Strategii de educație nonformală, director: prof. dr. Laurențiu Șoitu, finanțare MEdTC, 2007-2011.
[5] Platforma de cercetare și formare interdisciplinară MEDIAEC - Mijloace Eficiente de Dezvoltare – Inovare a Educației și Cercetării interdisciplinare în formare, comunicare si servicii, proiect CNCSIS tip PLATFORME, cod CNCSIS 32, director: prof. dr. Laurențiu Șoitu; 2006-2008.
[6] „Asistență tehnică pentru realizarea unei evaluări independente a programului de servicii sociale”, Contract nr. 43/ 19.12.2007 între MMFES – UAIC, director: prof. dr. Laurențiu Șoitu, 2007-2008.
[7] PHARE 2004/016-772.04.02.02.01.01.140, TIF-MRU – Training Intensiv de Formare - Managementul Resurselor Umane, 2007-2008, director: prof. dr. Laurențiu Șoitu, 2005-2007.
[8] Etnonimia românească. Dicționar istoric al numelor de țări și de popoare în limba română, proiect CNCSIS, tip IDEI, cod 1394, director: prof. dr. Eugen Munteanu, 2005-2007.
[9] Dicționarul limbajului poetic eminescian, proiect CNCSIS, tip IDEI, cod 659, director: prof. dr. Dumitru Irimia, 2004-2006.

Stagii de cercetare: Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Germania (2003-2004; Institutul de Romanistica, Universitatea din Viena (2006); Institutul Roman de Cultura și Cercetare Umanistica din Venezia (2007); Laboratorio de Fonética, Universitatea din Oviedo, Spain (2010).

Domenii de interes: filologie, fonetică și dialectologie, stilistică și poetică, lexicografie poetică, educația adulților

Lucrări publicate (selecție):
Volume:
Varlaam, Leastvița sau Scara raiului, Ediție, notă asupra ediției și glosar de Oana Panaite, Cuvînt înainte de prof. dr. Eugen Munteanu, Editura Trinitas, Iași, 2007, ISBN: 978-973-155-014-5, 361p.;

Coautor:
[1] Dumitru Irimia (coord.), Alina Bursuc, Mihaela Mocanu, Oana Panaite, Limbajul poetic eminescian. Concordantele prozei antume, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2009, ISBN 978-973-703-480-9, 857 p. (format A4);
[2] Laurențiu Șoitu (coord.), Oana Panaite et alii, 150 de ani de lexicografie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2009, ISBN 978-973-703-479-3, 200 p;
[3] Dumitru Irimia (coord.), Oana Panaite et alii, Dicționarul limbajului poetic eminescian. Semne și sensuri poetice. II. Elemente primordiale, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2007, ISBN 973-703-56-7, 298 p.;
[4] Dumitru Irimia, Adina Hulubaș, Oana Panaite, Dicționarul limbajului poetic eminescian. Concordanțele poeziilor postume, vol. I-IV, Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 2006, ISBN 973-703-107-5, 2380 p.;

Articole, comunicări, traduceri:
Anca Bibiri, Oana Panaite, Adrian Turculeț, Pentru un Atlas multimedia prozodic al limbii române, comunicare la Colocviul Internațional Filologia modernă: Realizări și perspective în context european. Abordări interdisciplinare în cercetarea lingvistică și literară, 10-12 noiembrie 2010, Bălți (http://www.if.asm.md/assets/uploads/ColocviuInternationalFilologiaModerna.pdf)
Oana Panaite, Aspecte ale intonației graiului din Muntenii de Sus, comunicare susținută la al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie Românească, Institutul de Filologie și Istorie literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, 15-17 septembrie 2010.
Oana Panaite, Traducerea în limba română a Scării raiului între literalitate și literaritate (La traduction en roumain de L’Échelle Sainte entre littéralité et littéraire), comunicare la al 26é Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques, 06-11 septembrie, València 2010.
Mihaela Mocanu, Oana Panaite, EDAE – The Encyclopedic Dictionary of Adult Education, comunicare la EDULEARN10 – International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain, 5th-7th of July, 2010, p. 6014-6020, publicată în EDULEARN10 Proceedings CD, International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, 5th-7th of July, 2010, Published by International Association of Technology, Education and Development (IATED), web: www.iated.org Edited by L. Gómez Chova, D. Martí Belenguer, I. Candel Torres International Association of Technology, Education and Development IATED, Valencia, ISBN: 978-84-613-9386-2.
Mihaela Mocanu, Oana Panaite, Laurențiu Șoitu, EDAE – Encyclopedic Dictionary of Adult Education, în AUI, Secțiunea Științele Educației, tom XIV, 2010, p. 97-107.
Oana Panaite, Evoluția limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Surse. Nivelul fonetic și morfologic (I), în AUI, Secțiunea IIIe, Lingvistică, tom LV, 2009 (sub tipar)
Oana Panaite, Particularități ale lexicului scrierilor lui Varlaam, în „Balkan Archiv”, Neue Folge, Band 30-31-32 (2005-2006-2007), Wissenschaftlicher Verlag A. Lehmann, Veitshöchheim, 2009, p. 269-354.
Oana Panaite, Scara raiului, calea spre desăvîrșire, comunicare susținută la Simpozionul „Drepturile omului. Dimensiune spirituală și acțiune civică”, ediția a XI-a, Iași, 19-20 octombrie, 2008.
Oana Panaite, Prime & unice atestări în Leastvița, traducerea lui Varlaam în limba română , în AUI, Secțiunea IIIe. Lingvistică, tom LIII, 2007 (p. 85-91).
Oana Panaite, L’évolution de la langue roumaine dans quelques versions successives de Leastvița ou L’Échelle Sainte comunicare susținută la CILPR 2007 – Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes XXV 3-8 septembrie 2007, Innsbruck.
Oana Panaite, Lexicul operei lui Varlaam. Sinonimia. Formarea cuvintelor, în AUI, Secțiunea IIIe. Lingvistică, tom LII, 2006, p. 103-113, ISSN 1221-8448.
Mihaela Brut, Dumitru Irimia, Oana Panaite, Generare de concordanțe pentru Dicționarul limbajului poetic eminescian, în Lucrările atelierului „Resurse lingvistice și instrumente pentru prelucrarea limbii române”, Iași, noiembrie 2006, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2006, p. 113-119, ISBN 978-973-703-208-9;
Oana Panaite, Particularități ale grafiei și foneticii scrierilor lui Varlaam, în AUI, Secțiunea III e. Lingvistică, Studia Linguistica et philologica in honorem Constantin Frâncu, tom LI, 2005, p. 339-359, ISSN 1221-8448;Detalii (en) :
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon