Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Druta-Romaniuc Simona-Luiza
Universitatea Alexandru-Ioan Cuza, Iasi
Anul Nasterii : 1979
Interese : lift natural, fibrat tangent, fibrat cotangent, fibrat tangent in sfere, structuri geometrice
Detalii (ro) :
Mai 2009 – Aug. 2010 - cercetator știintific la Facultatea de Matematică a Universității “Alexandru-Ioan Cuza”- Iași.

Feb. – Mar. 2009 – cercetator invitat la “Universita degli studi di Cagliari”, Italia.

Nov. 2004- Oct. 2008 - Doctorat cu frecvență la Universitatea “Alexandru-Ioan Cuza”- Iași, Facultatea de Matematică, specializarea Geometrie diferențială, Teza de doctorat: "Structuri de tip lift natural pe fibratele tangent și cotangent" - susținută public la 30 ianuarie 2009, coordonator științific Prof. Dr. V. Oproiu

Oct. 2007 – Dec. 2008 - asistent de cercetare (director de proiect) la Universitatea ”Alexandru-Ioan Cuza”- Iași, în cadrul contractului de cercetare
TD-158/2007, Structuri de tip lift natural pe fibratele tangent și cotangent, finanțat de CNCSIS.

2005-2007 – asistent de cercetare în cadrul contractelor de cercetare:

Noi structuri geometrice pe varietăți riemnniene și complexe, Grant 1463, finanțat de CNCSIS, director de proiect Prof. Dr. Oproiu Vasile,

F-structuri pe varietăți diferentiabile și proprietăți de Biarmonicitate, Grant ET Nr. 5871, finanțat de CEEX, director de proiect Conf. Dr. Oniciuc Cezar,

Conditia Palais-Smale si tehnici de reducere pentru aplicatii biarmonice, Grant AT Nr. 191, finanțat de CNCSIS, director de proiect Conf. Dr. Oniciuc Cezar.

Lucrarile publicate de subsemnata cuprind rezultate referitaore la diverse clase de structuri (pseudo) Riemanniene induse pe fibratele tangent, cotangent, tangent in sfere, de catre lifturile naturale ale metricii g de pe varietatea baza (M,g) la fibratele tangent sau cotangent si restrictionarea lor la fibratul tangent in sfere de raza constanta.

Proiectul postdoc "Structuri de tip lift natural pe fibratele tangent, cotangent, tangent in sfere si aplicatii in magnetostatica" isi propune completarea rezultatelor obtinute pana in prezent, prin studiul altor clase de structuri de tip lift natural pe fibratele mentionate: structuri aproape produs (local produs), strcuturi (aproape) para-hermitiene si in particular (aproape) para-Kahleriene pe fibratele tangent si cotangent, structuri (aproape) de contact, Sasakiene pe fibratul tangent in sfere de raza constanta, si diverse proprietati ale lor.Detalii (en) :
May 2009 -Aug. 2010 - Scientific researcher at the Faculty of Mathematics, ”Al. I. Cuza” University, Iași, România.

Feb.-Mars 2009 - Invited researcher at Universita degli studi di Cagliari, Italy.

Nov. 2004 - Oct. 2008 - PhD in Differential Geometry at “Al. I. Cuza“ University, Iași, România. PhD Thesis: ”Structures of natural lift type on the tangent and cotangent bundles”, defended at 30 of January 2009, advisor Prof. dr. V. Oproiu.

Oct. 2007 - Dec. 2008 - Research assistant (project director) at “Al. I. Cuza“ University, Iași, România, in the project "Structures of natural lift type on the tangent and cotangent bundles", Project TD-158/2007, financed by CNCSIS.

2005-2007 – Research assistant in the research contracts:

New geometric structures on riemannian and complex manifolds, Grant 1463/2005-2007, financed by CNCSIS, project director Prof. dr. Oproiu Vasile,

F-structures on smooth manifolds and biharmonicity properties, Grant ET Nr. 5871; 2006,2007, financed by CEEX, project director Conf. dr. Oniciuc Cezar,

The Palais-Smale condition and reduction techniques for biharmonic applications, Grant AT- 191; 2006,2007, financed by CNCSIS, project director Conf. dr. Oniciuc Cezar,

The papers published by the present author contain some new results concerning various classes of (pseudo) Riemannian structures, induced on the tangent, cotangent, and tangent sphere bundles, by the natural lifts of the metric g from the base manifold (M,g) to the tangent and cotangent bundles, and their restriction to the tangent sphere bundles of constant radius.

The postdoc project "Structures of natural lift type on the tangent, cotangent, and tangent sphere bundles and applications in magnetostatics" aims to complete the results obtained till now with other classes of natural lifted structures on the mentioned bundles: almost product (locally product) strctures, (almost) para-Hermitian and in particular (almost) para-Kahler structures on the tangent and cotangent bundles, (almost) contact, Sasakian structures on the tangent sphere bundles of constant radius, and their various properties.


Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon