Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Dumbrava Daniela
Department of Sciences, Iasi
Anul Nasterii : 1972
Interese : Nicolae Milescu, istoria geografiei nord asiatice, cartografie Asia Septentrionala, NLP, TimeML
Detalii (ro) :
Formatia mea intelectuala se situeaza la confluenta a diverse medii academice - romanesc, italian, anlo-american -, oportunitate conjugata deseori cu rigoarea si exigenta ariilor de investigatie, metodologice si de predare, extrem de diferite, una de cealalta.

Una din provocările majore interdisciplinare este articularea unitară a limbajelor diferitelor discipline. Nicolae Milescu, protagonist al elitei politice și intelectuale europene în secolul al XVII-lea, primește misiunea de a explora minuțios rețele transcontinentale de acces dinspre Moscova spre China, de unde rezultă iter in Chinam (1676) și o descriere enciclopedică a spațiului nord-asiatic. Proiectul își propune să reconstruiască virtual iter in Chinam prin intermediul instrumentelor oferite de Google Earth și de tehnologiile de prelucrare a limbajului natural (NLP), integrînd informații de tip temporal și spațial (GIS), cartografic și enciclopedic. In plus, digitalizarea hărților ce incorporeaza iter in Chinam va permite o analiză comparativă a tipurilor de proiecție cartografică și corelarea reprezentării acestui iter cu corpusul milescian de texte dedicat Asiei de Nord. Aplicațiile multimedia ne vor oferi inegalabila șansă de a apropia virtual lumea asiatică de cea europeană, revanșînd anonimatul de peste trei secole a celei mai importante descrieri despre spațiul Central și Nord asiatic, pe care Nicolae Milescu Spătarul o oferă Europei secolului al XVII-lea.

Detalii (en) :
My educational background, spanning environments as diverse as the Romanian, Italian, American and British ones, has provided me with the opportunity to experience and assimilate the benefits and downsides of various approaches to the methodology of research and teaching.

One of the major challenges for interdisciplinary research nowadays is the coherent, integrated articulation of the conceptual languages within the various disciplines. Nicolae Milescu, a prominent figure of the European political and intellectual elite in the XVII century, was assigned the task of rigorously exploring the transcontinental travelling routes between Europe and China. This resulted in Milescu’s iter in Chinam (1676) and his encyclopaedic description of the Northern Asian space, which he presented to the Moscow Parliament in 1678. The purpose of this research is to reconstruct iter in Chinam virtually, employing the Google Earth tools and the Natural Language Processing (NLP) technology, and integrating temporal and spatial information (GIS), as well as cartographic and encyclopaedic data. Furthermore, the digitalization of the maps which incorporate iter in Chinam will allow me both to analyze them comparatively and to correlate them with Milescu’s description of Northern Asia. Multimedia applications will make it possible to uncover the connections between the Asian and the European space which Milescu envisaged in the XVII century, and which remain unknown to the international community, despite their scholarly importance.
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon