Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Mazareanu Valentin Petru
FEAA, Iasi
Anul Nasterii : 1976
Interese : managementul riscului, sisteme informationale pentru afaceri, business intelligence
Detalii (ro) :
ACTIVITATE
Iulie 2010 - prezent
- Cercetător post-doctoral
- Detalii: Activități de cercetare, documentare, diseminare cunoștințe UAIC Iași
Noiembrie 2004 - Aprilie 2009
- Doctor în Științe Economice, domeniul Cibernetică și Statistică Economică
- Domenii de cercetare: Managementul Riscului, Business Intelligence, eBusiness, eGuvernare
Noiembrie 2004 – prezent
- Cadru didactic asociat, Catedra de Informatică Economică, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea Al. I. Cuza, Iași
- Activități de cercetare în domeniul managementului riscului.
- Activități didactice (seminarii) în domeniile: managementul riscurilor proiectelor, tehnologii informaționale pentru afaceri, afaceri electronice, instrumente software pentru afaceri, protecția și securitatea sistemelor informaționale
- Trainer European Computer Driving Licence


STAGII DE CERCETARE & TRAINING PROFESIONAL
- 29-30 septembrie 2008, Bucuresti, Romania / Project Management Risk Forum – professional training forum
- 21 - 30 Iunie 2007, Poitiers, Franța / Stagiu de documentare. Activitate în cadrul proiectului "Evaluarea strategiilor de management al riscurilor în companiile romanești. Recomandări de politici de creștere a competitivității în perspectiva post-aderare"
- 24 Iulie - 11 August 2006, Jyväskylä, Finland / 16th Jyväskylä Summer School, școală de vară organizată în cooperare cu Facultatea de Matematică și Științe și Facultatea de Tehnologii Informaționale a Universității din Jyväskylä, Finlanda / - IS1: Multimedia Computing (4 ECTS); - IS2: Important Legal and Risk Considerations in the Global Software Business (2 ECTS); - IS3: Contract Agreements Related to the International Software Business (2 ECTS); - IS4: Knowledge Engineering (5 ECTS)
- 09-11 Noiembrie 2005, Ljubljana, Slovenia / Training: International Project Management for Research Mangers from Southeast European countries organizat de Austrian Science and Research Liaison Office (ASO) Ljubljana, UNESCO, European Association of Research Managers and Administrators (EARMA)


EXPERT IT IN PROIECTE CU FINANTARE NERAMBURSABILA
- (to be updated)


ACTIVITATE PUBLICISTICA

Volume autor unic
1. Măzăreanu, P.V., Economia Digitală și Managementul Riscurilor, Ed. Tehnopress, Iași, 2010, ISBN 973-702-750-7

Volume coautor
1. Grama,A., Pavaloaia, D., Necula, S., Dospinescu, O., Homocianu, D., Popescul, D., Măzăreanu, V., Radu, D., Stofor, O., Greavu-Serban, V., Andrisescu, R., Tehnologii Informaționale în Lumea Afacerilor, Ed. Sedcom Libris, Iasi, 2009 (paragrafele 4.1, 4.2, 4.3, 4.9, 4.17, 4.18)
2. Airinei D. (coord.), Pavaloaia, D., Necula, S., Dospinescu, O., Popescul, D., Măzăreanu, V., Radu, D., Homocianu, D., Greavu-Serban, V., Strâmbei, C., Sîrbu, C.F, Modele de aplicații practice în Microsoft Excel și Microsoft Access - paragrafele 4.3, 5.5 (Ed. Sedcom Libris, Iași)

Lucrări științifice
1. Măzăreanu, P.V., Intelligent Risk Management - A New Principle In Risk Management Based on Using BI in RM, în Journal of Information Systems & Operations Management, Vol. 4 No. 2, December 2010, Editura Universitara, Bucuresti, ISSN: 1843-4711
2. Măzăreanu, P.V., Advantages of using a dynamic risk management approach, în Proceedings of the IVth International Conference Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, October 21-23, Iasi, Romania, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza Iași, ISBN 978-973-703-550-9
3. Măzăreanu, P.V., Managementul-Riscurilor.ro – platformă informațională dedicată informării despre risc și managementul riscului de securitate informațională. Studiu de caz., în „Metode de prevenire si combatere a fraudelor informatice”, lucrările Primului Simpozion Internațional: „Modalități de Prevenire și Combatere a Fraudelor Informatice”, Iași, mai 2010, ISBN : 978-606-8000-97-8
4. Măzăreanu, P.V., Marin A., Securing the Digital Economy, Journal of Applied Computer Science & Mathematics, Content of Issue 7, Year 2010, special Issue: Proceedings of the 1st International Workshop "The Economy and New Information Technologies", Suceava, February 19, 2010, eISSN : 2066-3129, ISSN: 2066-4273, pp. 44-48 (B+, Blind Review)
5. Măzăreanu, P.V., Marin A., Rolul asociațiilor profesionale în promovarea culturii despre risc și managementul riscului. Studiu de caz The Professional Risk Manager’s International Association (PRMIA) Bucharest Chapter, Revista Antreprenorul Transfrontalier, nr.6, Oficiul de Resurse pentru Cooperare Economică Tranfrontalieră Iași, 2009
6. Măzăreanu, P.V., Economia digitală – cadrul de derulare al afacerilor mobile, în Popescul, D. (coord.), Utilizarea tehnologiilor mobile în mediul de afaceri românesc, Ed. Universității „Alexadru Ioan Cuza”, Iași, 2008
7. Măzăreanu, P.V., Risk Management and Analysis: Risk Assessment (Qualitative and Quantitative) în Analele Științifice ale Universității "Alexandru Ioan CUza" din Iasi, Stiinte Economice, Tomul LIV-2007, Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" Iasi, ISSN: 0379-7864, p.42 (B, Blind Review)
8. Mazareanu, P.V., Electronic Governance and democracy: promises and perils, in Grama Ana (coordonator), Sisteme integrate colaborative pentru afaceri mici si mijlocii, Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", Iasi. 2007. p.69
9. Măzăreanu, P.V., Tehnologii mobile: de la conexiune fără fir la internetul lucrurilor, în Lucrările Conferinței „Economia Instituțională o provocare pentru Universitatea Românească”, 9-11 noiembrie 2007, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, ISSN 0379-7864
10. Măzăreanu, P.V., From “E-“ To “M-“ In The Businesses Of The Digital Era, The Proceedings of the International Conference Competitiveness and European Integration, Business Information Systems & Collaborative Support Systems in Business, October 26-27, 2007 Cluj-Napoca, Romania, Risoprint, ISBN 978-973-751-597-1
11. Măzăreanu P.V., O privire de ansamblu asupra proceselor managementului riscului în noua economie, Conferința Științifică Internațională „Modalități de eficientizare a managementului în condițiile economiei concurențiale”, Chișinău, Moldova, 5-6 octombrie 2007, ISBN 978-9975-70-223-2 (Blind Review)
12. Mazareanu P.V., Risk Assessment – A Human Psychology Approach, în Economic Theory and Practice in Knowledge Society, SedCom Libris, Iasi, 2007, ISBN 978-973-670-241-9
13. Măzăreanu, P.V., Geographical Information Systems – an overview, The Proceedings of International Conference on Informatics in Economy „Informatics in Knowledge Society”, may 2007, ASE Printing House, ISBN 978-973-594-921-1
14. Măzăreanu, P.V., Information Risk Management – From Theory To A Healty Business, The Proceedings of International Conference on Business Information Systems, InfoBUSINESS 2006, Alexandru Ioan Cuza University, Faculty of Economics and Business Administration, Business Information Systems Department, ISBN 978-973-703-207-2, 973-703-207-1
15. Măzăreanu, P.V., Inteligență în Business Intelligence, în Analele Universității „Al.I.Cuza Iași”, Științe Economice, 2005/2006, Tomul LII/LIII, ISSN 0379-7864 (Blind Review)
16. Măzăreanu, P.V., e-World vs. Information risk management, 7-th European Conference On E-Business/ E-Commerce/ E-Learning/ E-Work/ E-Government/ E-Democracy/ E-Health/ E-Mediary, E-Inclusion / Bb-Broad-Band And On-Line Services / E-Marine / E-Banking And Their Influences On The Economic/ Social Environment And Contributions To Era - E-COMM-LINE 2006, September 18-19, 2006, Bucharest, ROMANIA, ECAS TRADE, ISBN 973-88046-0-4, ISBN 978-973-88046-0-9
17. Măzăreanu, V.P., Reflecții pe marginea conceptului de risc, Revista de Audit Financiar, Anul IV, nr.6/2006, ISSN 1583-5812
18. Măzăreanu, V., e-Risk in e-World, The Proceedings of the International Conference „The Impact of European Integration on the National Economy”, 28-29 Octombrie 2005, Cluj Napoca, ISBN 973-651-007-0
19. Măzăreanu, V., Project Management In e-World, The Proceedings of the International Symposium „Innovative Applications of Information Technologies in Business and Management”, 14-15 Octombrie, Iași, ISBN 973-716-189-0
20. Măzăreanu, V., Protecția sistemelor informaționale și planul de asigurare a continuității afacerii, Revista Tinerilor Economiști, Facultatea de Științe Economice, Universitatea din Craiova, An III, Nr.4, ISSN 1583-9983
21. Măzăreanu, V., Securitatea sistemelor informaționale și riscurile asociate componentei umane, în Analele Universității „Al.I.Cuza Iași”, Științe Economice, 2004/2005, Tomul L/LI, ISSN 1244-516X
22. Oprea, D., Măzăreanu, V., The SAP niche on IT market, The Proceedings of the International Symposium „Innovative Applications of Information Technologies in Business and Management”, 14-15 Octombrie, Iași, ISBN 973-716-189-0

Detalii (en) :
ACTIVITIES
July 2010 - present
- PostDoc Researcher
November 2004 - April 2009
- PhD student / The Faculty of Economics and Business Administration, Al.I.Cuza University from Iasi
- Research field: risk management
November 2004 – present
- Teaching Assistant
- Trainer European Computer Driving Licence


RESEARCH STAGES & PROFESSIONAL TRAINING
- 29-30 september 008, Bucuresti, Romania / Project Management Risk Forum – professional training forum
- 21 - 30 june 2007, Poitiers, Franța / Research stage
- 24 July - 11 August 2006, Jyväskylä, Finland / 16th Jyväskylä Summer School,
- 09-11 November 2005, Ljubljana, Slovenia / Training: International Project Management for Research Mangers from Southeast European countries

IT Expert
- (to be updated)


PUBLISHINGS

- see Romanian Version for details
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon