Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Chiper Silvia Alina
Facultatea de Fizica, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi
Anul Nasterii : 1975
Interese : Fizica si chimia plasmei la presiune atmosferica; Aplicatii ale plasmei in: depoluare, tratamente de suprafata si decontaminare; Diagnoza plasmei; Tehnici de analiza a suprafetelor
Detalii (ro) :
Educație și formare:
2000-2005 Doctor in Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi, Romania
1998-2000 Master in Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi, Romania
1994-1998 Licențiat in Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi, Romania

Iulie 2009 - Septembrie 2009, Septembrie 2008 – Noiembrie 2008, Septembrie 2007- Noiembrie 2007, Visiting Researcher, Plasma Physics and Technology Programme, Risø DTU, Technical University of Denmark, Frederiksborgvej 399, Roskilde 4000, Danemarca;
Aprilie 2006 - Iunie 2006, Bursă Guvernul României (câștigată prin concurs național), “Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas”, Université Paris-Sud, Bat. 210, 15 rue G Clémenceau, 91405 Orsay Cedex, Paris, Franta
9 -22 Decembrie 2008; 5 - 22 Decembrie 2007, mobilitate Brancusi, “Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas”, Université Paris-Sud, Bat. 210, 15 rue G Clémenceau, 91405 Orsay Cedex, Paris, Franta;
Octombrie 2003 – Martie 2004, Bursă Erasmus, “Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas”, Université Paris-Sud, Bat. 210, 15 rue G Clémenceau, 91405 Orsay Cedex, Paris, Franta

Experiența profesională:
2010- prezent, cercetator postdoctoral, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi, Romania
2009 - prezent, lector univ., Facultatea de Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi, Romania
2006-2008, cercetator postdoctoral, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi, Romania
2008-2004, preparator univ., Facultatea de Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi, Romania

Experienta anterioara se concretizeaza in:
- 12 articole publicate in reviste cotate ISI (dintre care 9 ca prim-autor),
- 19 articole publicate in volumele unor conferinte internationale (dintre care 13 ca prim-autor);
- 36 de lucrari comunicate la conferinte internationale (dintre care 24 ca prim-autor);
- 12 lucrari comunicate la conferinte nationale (dintre care 5 ca prim-autor);
- 27 citari (fara auto-citari) ale rezultatelor cercetarii in reviste cotate ISI;
- referent la reviste de specialitate cotate ISI: IEEE Transactions on Plasma Science, Surface and Coatings Technology, Central European Journal of Physics, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials;
- cistigarea a 2 contracte de cercetare cu finantare CNCSIS;
- participarea ca cercetator specialist in echipele a 9 contracte de cercetare.

Domenii de competenta: fizica plasmei la presiune atmosferica, diagnoza plasmelor de ne-echilibru, generarea și optimizarea plasmelor produse la presiune atmosferica cu aplicatii in: depoluare, tratamente de suprafata si decontaminare,

Competențe și aptitudini tehnice: tehnica spectroscopie de emisie, tehnica ICCD de fotografiere ultra-rapida, tehnici de analiza a suprafetelor: metoda unghiului de contact, tehnica cromatografiei gazoase.


Detalii (en) :
Education and training:
2000 - 2005 PhD in Physics, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania
1998 - 2000 Master of Science in Plasma Physics, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania
1994 - 1998 Bachelor of Science in Physics, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania

July 2009 - September 2009, September 2008 – November 2008, September 2007- November 2007, Visiting Researcher at Plasma Physics and Technology Programme, Risø DTU, Technical University of Denmark, Frederiksborgvej 399, Roskilde  4000, Denmark
April 2006 - June 2006, Scholarship from Romanian Government at the “Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas”, Université Paris-Sud, Bat. 210, 15 rue G Clémenceau, 91405 Orsay Cedex, Paris, France
9 – 22 December 2008; 5 - 22 December 2007, Brancusi Scholarship, “Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas”, Université Paris-Sud, Bat. 210, 15 rue G Clémenceau, 91405 Orsay Cedex, Paris, France;
October 2003 – March 2004, Erasmus Scholarship at the “Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas”, Université Paris-Sud, Bat. 210, 15 rue G Clémenceau, 91405 Orsay Cedex, Paris, France

Work experience:
2010 - present, Postdoctoral Researcher, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania
2009 - present, Lecturer, Faculty of Physics, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania
2006 - 2008 Postdoctoral Researcher, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania
2008 - 2004 Teaching Assistant, Faculty of Physics, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania

Previous experience is materialized by:
- 12 scientific papers published in journals with ISI impact factor (9 as first author),
- 19 proceedings (13 as first author);
- 36 international conference participations (24 as first author);
- 12 national conference participations (5 as first author);
- 27 citations in scientific papers published in journals with ISI impact factor;
- referee for the journals: IEEE Transactions on Plasma Science, Surface and Coatings Technology, Central European Journal of Physics, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials;
- 2 national research projects won by competition as project director;
- member in 9 diferent research teams of research projects.

Scientific fields of expertise: atmospheric plasma physics; diagnosis of non-equilibrium plasma; generation and optimization of atmospheric pressure plasmas for environmental protection, polymer surface treatment and bacterial inactivation.

Technical skills and competences: Optical Emission Spectroscopy, ICCD Imaging Technique, Gas Chromatographic Technique, Contact Angle Measurements.
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon