Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Lozovanu Dorin
Universitatea , Iasi
Anul Nasterii : 1975
Interese : Geografie Umana, Geografia Populatiei, Etnogeografie, Etnologie
Detalii (ro) :
Nume, prenume: LOZOVANU DORIN
Data nașterii: 28.04.1975

E-mail: dorinlozovanu@yahoo.com

Studii preuniversitare:
1982 - 1992: Școala Medie Nr.1, Lozova
1987 – 1992: Școala de Arte, Lozova

Studii universitare:
1992–1998: Universitatea "Al.I.Cuza", Facultatea de Geografie și Geologie, profilul Geografie, specializarea Geografie Umană și Turism, Iași, România.
1996 - 2000: Universitatea "Al.I.Cuza", Facultatea de Drept, Iași, România.

Studii postuniversitare:
1999 - 2008: Studii doctorale, Universitatea "Al.I.Cuza", Facultatea de Geografie și Geologie, specializarea Geografie Umană, profilul Geografia Populației, Iași, România.
Susținerea tezei: “Populația Românească din Peninsula Balcanică. Studiu uman-geografic”, cu mențiunea Magna Cum Laude.
Titlurile referatelor de doctorat susținute:
1. “Structura etnică a populației Peninsulei Balcanice”,
2. “Aromânii și Meglenoromânii”,
3. “Istroromânii”
Titlurile examenelor de doctorat susținute:
1. Etnogeografie, 2. Geografie Politică, 3. Geografia Populației Statelor Balcanice.

2000-2001: Specializare postuniversitară în Studii Arctice, University of Lapland, Arctic Center, Rovaniemi, Finlanda.

Stagieri de cercetare și documentare, cursuri postuniversitare de scurtă durată:

2001: Cursul CAES de studii doctorale “Impactul industrial asupra mediului natural și social” (Ph.D. Course “Industrial Impact on Natural and Social Environment”, The Circumpolar Ph.D. Network in Arctic Environmental Studies), regiunea Murmansk, Rusia.

2001-2002: Stagieri cercetare Etnogeografie, Etnoistorie, Etnodemografie, Etnosociologie, Etnopolitologie, Etnografie, Dialectologie, Arheologie la următoarele instituții din Federația Rusă:
Muzeul de Istorie și Etnografie din Arhangelsk,
Institutul de Istorie, Lingvistică și Etnografie, Academia de Științe din Komi,
Universitatea de Stat Sîktîvkar din Komi,
Muzeul Național Komi,
Universitatea de Stat din Udmurtia,
Institutul de Etnografie și Lingvistică din Udmurtia,
Muzeul Național din Tatarstan, Kazan
Universitatea de Stat Kazan, Facultatea Istorie, Tatarstan
Institutul de Științe Socio-Umane din Ciuvașia, Ceboksary
Institutul de Etnografie, Istorie și Filologie din Republica Mari El, Yoșkar-Ola
Institutul de Cercetări Socio-Umane din Mordovia, Saransk
Institutul de Etnologie și Antropologie, Academia de Științe a Federației Ruse, Moscova

2003: Universitatea din Islanda, Facultatea de Științe, Departamentul de Geografie și Turism, Reykjavik. Cursul CAES de studii doctorale: Turismul în regiunile Arctice și Antarctice.

2003: Institutul Europei de Est și Sud-Est din Austria, Viena, Departamentul de Geografie. Stagiu de cercetare, documentare, cercetări de teren privind Etnologia și Minoritățile etnice din Austria și Europa de Sud-Est.

2004: Universitatea de Stat din Erevan, Armenia, Facultatea pentru Studenți Străini, Programul Limbă, Cultură și Civilizație Armeană.

2005: Universitatea La Sapienza, Institutul de Studii a Europei Orientale și Departamentul de Geografie Umană. Stagiu de cercetare Istorie, Geografie și Antropologie.

2005 – 2007: Universitatea din Belgrad, Serbia, Facultatea de Geografie, specializarea Demografie, studii de cercetare postuniversitară în Etnodemografie și Etnogeografie balcanică.

2006-2007: Muzeul Krainei din Negotin, Muzeul din Maidanpek, Muzeul de Etnografie din Belgrad, Institutele de Balcanistică, de Etnografie și de Geografie, Academia de Științe și Arte a Serbiei: documentare și cercetare în biblioteci, arhive, cercetări de teren în comun.

2007: Universitatea din Atena, Universitatea din Salonic, Muzeul din Metsovo, Academia de Științe din Albania, Muzeul Național din Albania, Muzeul și Institutul de Cercetări din Bitola, Macedonia: program de cercetare și documentare asupra etnologiei, antropologiei, geografiei populației și așezărilor, a populației românești din regiunea balcanică.

2007: Universitatea din Ioannina, Școala de Vară în Antropologie, Etnografie și Folklor a Balcanilor, Konitsa, Grecia.

1995-2007: Documentare și colaborare cu numeroase organizații non-guvernamentale: organizațiile culturale, politice, religioase ale românilor, aromânilor din Bulgaria, Serbia, Macedonia, Albania, Grecia, Croația, Ucraina. Organizații cu profil etnologic, geografic, istoric, cultural, socio-uman din diverse state ale Europei, Federația Rusă, SUA.

Cercetări de teren:
1995-1999: România, Moldova, Bulgaria, Serbia, Croația și Ucraina. Subiecte de cercetare: Populația românească din arealul Balcanic și Ucraina: răspîndire, procese etnice, situația etno-culturală, lingvistică și politică. Tradiții și obiceiuri, situația școlilor, bisericilor și instituțiilor culturale.

2000-2001: Cercetări de teren în arealul Europei de Nord: Finlanda, Suedia, Norvegia, Federația Rusă (Murmansk, Arkhangelsk, Nenets AO, Komi, Udmurtia, Tatarstan, Mari El, Ciuvașia, Mordovia, Moscow). Subiecte de cercetare: Populația Fino-Ugrică: raspîndire, procese etnice, etnopolitologie, situația culturală și lingvistică. Impactul industrial asupra proceselor etno-sociale.

2003-2004: Cercetări de teren în Islanda (subiectul: Turismul în regiunile nordice), Austria (subiectul Minoritățile etnice din Burgenland), regiunea Caucaz (Armenia, Georgia, Osetia de Sud, Osetia de Nord, Kabardino-Balkaria, Adîghea, ținutul Krasnodar, subecte de cercetare: civilizația caucaziană, situația și procesele etnice actuale, populația românească-moldovenească din satele ținutului Krasnodar, relațiile inter-etnice și inter-confesionale în regiune).

2005-2007: Cercetări de teren în următoarele areale:
Serbia: Voivodina, Serbia Centrală și Serbia de Est (regiunea Timoc). Cercetări detaliate în peste 50 de localități cu populație românească.
Bulgaria: regiunea Dunăreană, Bulgaria de Nord-Vest (regiunea Timoc). Cercetări și documentare detaliată în 12 localități.
Republica Macedonia: regiunile din vest, sud și nord cu localități și populație aromână, 17 localități vizitate.
Grecia: regiunile Epir, Tesalia, Macedonia, Tracia, Atena, peste 30 localități cercetate.
Albania: regiunile Permet, Erseke, Korcea, Pogradeț, Elbasan, Tirana, 17 localități cercetate.
Kosova: cercetarea situației interetnice.

Publicarea de volume, materiale științifice și articole în reviste de specialitate și periodice din România, Moldova, Bulgaria, Serbia, Finlanda, Rusia, Austria, Suedia, Olanda, în număr peste 40.

Participarea la diverse Congrese, Simpozioane, Conferințe, Seminare cu lucrări științifice în România, Moldova, Serbia, Muntenegru, Grecia, Finlanda, Norvegia, Rusia, Olanda, Irlanda, Austria, Elveția, Cehia, Croația, Macedonia, Noua Zelanda, Ucraina.

Activități non-guvernamentale:

Din 1994 membru, între 1998-2000 președinte al Asociației Tinerilor Geografi din Iași (ATGIS)
Din 1995 membru, din 1997 consilier la Asociațiunea pentru Cultura și Literatura poporului Român “ASTRA”, Despărțămîntul “Mihail Kogălniceanu”, Iași, România;
Din 1998 membru al Asociației Culturale “Constantin Stere”, Iași, România;
Din 1994 membru al Societății “Neamul Românesc”, Iași, România;
Din 1999 consilier la Asociația “Demetra”, Moldova;
Din 2001 membru de onoare și colaborator la Uniunea pentru Studii Regionale din Ciuvașia, Federația Rusă;
Din 2001 membru al Centrului Socio-Cultural din Ciuvașia, Federația Rusă;
Din 2004 colaborator la Institutul Europei de Sud-Est din Moldova, Chișinău;
Din 1998 președinte al Asociației de Geografie și Etnologie din Moldova EGEA Moldova și al Centrului de Studii în Turism EGEA Moldova.

State vizitate:
Albania, Andorra, Armenia, Austria, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cehia, Croația, Elveția, Fiji, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kosova, Luxemburg, Macedonia, Malaysia, Marea Britanie, Moldova, Monaco, Muntenegru, Norvegia, Noua Zelanda, Olanda, Portugalia, România, Federația Rusă, San Marino, Serbia, Singapur, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Ucraina, Ungaria, Vatican.

Limbi străine cunoscute:
Engleză, Rusă, Ucraineană, Sârbă-Croată-Bosniacă-Muntenegreană, Bulgară, Macedoneană, Italiană, Spaniolă – nivel bine și foarte bine;
Franceză, Poloneză, Cehă, Germană, Finlandeză, Turcă, Greacă și Albaneză – nivel incipient.

Detalii (en) :
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon