Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Stanga Iulian Catalin
Universitatea Al. I. Cuza , Iasi
Anul Nasterii : 1979
Interese : hazarde si riscuri naturale, geografie fizica si dinamica peisajelor, geomorfologie, pedogeografie
Detalii (ro) :
STUDII
1. 2009: Doctor în Geografie, titlu obtinut in urma sustinerii publice a tezei "Bazinul Tutovei. Riscurile naturale și vulnerabilitatea teritoriului", sub coordonarea prof. dr. Constantin Rusu (18 decembrie 2009, distinctia "Magna cum laude").
2. 2002 – 2004: Master Știința Solului în cadrul Departamentului de Geografie de la Universitatea “Al.I.Cuza” Iași; lucrarea de disertație Erodabilitatea solurilor. studiu conceptual – metodologic cu privire specială asupra unor soluri din Podișul Moldovei, sub îndrumarea prof. dr. Constantin Rusu;
3. 1998 – 2002: student al Facultății de Geografie et Geologie, secția Geografie, absolvită ca șef de promoție; lucrarea de licență, Carpații Orientali. Cadrul natural și formele de economie – studiu de relații, sub coordonarea prof. dr. m.c. Alexandru Ungureanu.

EXPERIENTA PROFESIONALA
1. 1 iulie 2010 – prezent
Cercetător – bursă POSDRU, în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/49944
Cercetare științifică, domeniul Geografie: Analiza integrată a riscurilor naturale și a vulnerabilității teritoriului în Colinele Tutovei, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași
2. 20 februarie 2006 – 1 iulie 2010
Asistent universitar, Facultatea de Geografie si Geologie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași: activitate didactică (Hazarde și riscuri naturale și antropice, Geomorfologie, Geografia fizică a României, Geografia regională a României) si de cercetare în domeniul Științelor Naturii,
3. 24 februarie 2003 – 20 februarie 2006
Preparator universitar, Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași: activitate didactică și de cercetare.

CONTRACTE DE CERCETARE
I. Coordonare
1. Analiza riscurilor naturale în bazinul Tutovei prin integrarea mijloacelor clasice și moderne de cercetare (director de proiect), contract CNCSIS 476/2007, valoarea contractului 84.000 lei (2007-2008)
II. Colaborare
1. Cercetări geomorfologice privind ritmul ravenării în Podișul Moldovei și impactul acesteia asupra mediului înconjurator, contract A 429/2004;
2. Starea actuală și evoluția zonelor umede din partea de est a României (Moldova) în contextul schimbărilor climatice globale, contract CNCSIS 664/2004;
3. Administrarea durabilă și conservarea hidro-ecosistemului Lacul Crucii din Munții Stânișoarei prin crearea unei zone de protecție lacustră (ZPL), contract CNCSIS 1401/2005, valoarea contractului 45.000 lei (2005-2007);
4. Patrimoniul pedologic al Carpatilor Orientali și evoluția acestuia prin exploatare silvo-pastorală, contract CNCSIS 1471/2004, valoarea contractului 150.000 lei (2005 – 2007);
5. Impactul lacurilor de acumulare asupra mediului, contract CEEX 724/2006, cod. MEdC 2068/2006, Universitatea tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, valoare contract partener UAIC 50.000 lei (2006-2008);
6. Produse și tehnologii pentru promovarea unui sistem de agricultură durabilă și pentru protecția resurselor agroecologice în Podișul Moldovei, contract CEEX, cod MEdC 1895/2006, Stațiunea pentru Cercetări Agricole din Podul Iloaiei, valoare contract partener UAIC 200.000 lei (2006-2008);
7. Impactul riscurilor hidro-climatice și pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului, contract CEEX 756/2006, cod MedC 3391, valoarea contractului 1.480.000 lei, valoare contract promotor UAIC 1.000.000 lei (2006-2008)
8. Managementul resurselor de sol și apă în agroecosistemele afectate de seceta excesivă în vederea menținerii biodiversității, PNCDI II, Contract PC, nr. 51-017/2007

LUCRARI STIINTIFICE PUBLICATE

Cărți și capitole de cărți

1. Stângă I.C. (2012) - Bazinul Tutovei. Riscurile naturale și vulnerabilitatea teritoriuluiž Editura Universității „Al.I.Cuza” Iași, 290 pp.
2. Rusu C., Stângă I. C., Niacșu L., Vasiliniuc (2008) – Solurile munților vulcanici din nord-vestul Carpaților Orientali, Ed. Universității „Al. I. Cuza” Iași, 156 pp., ISBN 978-973-703-354-3, tiraj 150 exemplare;
3. Stângă I. C. (2007) - Riscurile naturale. Noțiuni și concepte, Editura Universității „Al.I.Cuza” Iași, 109 pp., ISBN 978-973-703-239-3. Tiraj 250 exemplare;
4. Rusu C. coord. (2008) – Impactul riscurilor hidro-climatice și pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului, Ed. Performantica, 444 pp. ISBN 978-973-730-514-5. (Co)autor la capitolele I.1. (pp.29-56), III.7.-III.8 (pp. 142-171), IV.5. (pp.213-216), V.9 (pp. 381-410), tiraj 80 exemplare;


Articole științifice în reviste indexate ISI

1. Stângă, I. C. Grozavu, A., 2012: Quantifying human vulnerability in rural areas: case study of Tutova Hills (Eastern Romania), Natural Hazards and Earth System Sciences, 12, 1987-2001, doi:10.5194/nhess-12-1987-2012. Factor de impact: 1,792; Scor de relevanță: 1.15835
2. Stângă I. C., Iacob Ana-Maria, 2012: Environmental approach of land cover at local level: Studineț catchment (Eastern Romania), Environmental Engineering and Management Journal, (accepted paper). Factor de impact: 1,004; Scor de relevanță: 0,00.


Articole științifice în reviste internaționale indexate BDI

3. Stângă I. C. (2011) – Gully erosion and associated risks in Tutova basin – Moldavian Plateau, Landform analysis, vol. 17, pp. 193-197, Polonia, http://geoinfo.amu.edu.pl/sgp/LA/LA17/LA17_193-197.pdf
4. Stângă I. C. (2011) – Use of logarithmic function for drought severity assessment, Conferința Aerul și apa – componente ale mediului, 18-19 martie, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, pp. 487-494, ISSN 2067-743X, http://aerapa.conference.ubbcluj.ro/
5. Stângă I. C. (2011) - Climate aggressiveness and rainfall erosivity, Riscuri și catastrofe, nr. X, vol. 9, nr. 2, pp. 21-32, ISSN 1584-5273, http://riscurisicatastrofe.reviste.ubbcluj.ro/
6. Stângă I. C. (2011) – Rainfall agressiveness in the eastern part of Romania, Analele științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, seria IIc, Geografie, tom LVII, pp. 79-86, ISSN 1223-5334/2284-6379, http://www.analegeo.uaic.ro/index.php/SciGeo/article/view/102/96
7. Stângă I. C. (2010) – Floods in Tutova basin. Genesis, propagation and impact, vol. Aerul și apa – componente ale mediului, 19-20 martie, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, pp. 213-220, ISSN 2067-743X, http://aerapa.conference.ubbcluj.ro/
8. Rusu C., Niacșu L., Stângă I. C., Vasiliniuc I. (2010) – The Romanian System of Soil Taxonomy (RSST) – between innovation and necessity, Lucrări Științifice, seria Agronomie, vol. 53 (Lucrările celei de a XIX-a Conferințe Naționale pentru Știința Solului), nr. 3, 21-27, Ed. „Ion Ionescu de la Brad” Iași, ISSN 1454-7414
9. Stângă I. C. (2009) – The Number of Equivalent Drought Days and the Synthetic Index of Drought Intensity, Studia Universitatis Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, vol. 54, no. 3/2009, pp. 130-136, ISSN 1221-079X;
10. Stângă I. C. (2008) - Analiza riscurilor naturale in bazinul Tutovei prin integrarea mijloacelor clasice si moderne de cercetare, Revista de Politica Științei și Scientometrie, volumul VI, număr special,
11. Bulgariu D., Rusu C., Bulgariu Laura, Stângă I. C. (2007) – Mineralogy and geochemistry of andosols from Gurghiu Mountains, Lucrări științifice, vol. 50, seria Agronomie, Ed. „Ion Ionescu de la Brad” Iași, ISSN 1454-7414
12. Rusu C., Stângă I. C., Niacșu L., Vasiliniuc I. (2006) - Observații privind posibilitatea îmbunătățirii Sistemului Român de Taxonomie a Solurilor (București, 2003), Lucrări științifice – vol. 49, seria Agronomie, Ed. „Ion Ionescu de la Brad” Iași, ISSN 1454-7414
13. Rusu C., Rusu E., Stângă I. C., Niacșu L., Vasiliniuc I., Roșca B. (2006) - Învelișul pedogeografic al munților vulcanici din partea nordică a Carpaților Orientali Lucrări științifice – vol. 49, seria Agronomie, Ed. „Ion Ionescu de la Brad” Iași, ISSN 1454-7414
14. Rusu C., Stângă I. C., Roșca B. (2006) - Învelișul pedogeografic al Munților Igniș (Carpații Orientali) Lucrări științifice – vol. 49, seria Agronomie, Ed. „Ion Ionescu de la Brad” Iași, ISSN 1454-7414
15. Stângă I. C., Minea I. (2005) – Erodabilitatea unor soluri din Carpații Orientali, Lucrări științifice – vol. 48, seria Agronomie, Ed. „Ion Ionescu de la Brad” Iași, pp. 244-255, ISSN 1454-7414
16. Rusu C., Stângă I. C., Fiscutean D. (2005) – Învelișul pedologic și utilizarea terenurilor în Munții Oașului, Lucrări științifice – vol. 48, seria Agronomie, Ed. „Ion Ionescu de la Brad” Iași, pp. 236-243, ISSN 1454-7414


Articole științifice publicate în reviste din străinătate (neindexate BDI)

17. Rusu C., Stângă I. C. (2006) – The pedological patrimony and the land use in the Oaș Mountains, Зemeльні відносиниі просторовий розвиток в україні. Частина II - Eконміко-правові та екологічні аспекти земельних відносин, Kiev, Ucraina, pp. 208–212, ISBN 966-02-3963-7
18. Rusu C., Stângă I. C., Vasiliniuc I. (2006) – The agro-productive potential and the restrictive factors of soils in Romania, Ecology: Problems of adaptive-landscape agriculture. Proceeding of II International scientific and practical conference, 20-22 iunie 2006, Ivano-Frankivsk, Ucraina, pp. 24-30, ISBN 966-7865-01-0
19. Niacșu L., Stângă I. C. (2006) – Le rôle des relations bio-pédologiques dans l’évolution des paysages dans les Collines de Tutova, Ecology: Problems of adaptive-landscape agriculture. Proceeding of II International scientific and practical conference, 20-22 iunie 2006, Ivano-Frankivsk, Ucraina, pp. 24-30, ISBN 966-7865-01-0
20. Rusu C., Stângă I. C., Fiscutean D. (2005) – The soils in the Oaș Mountains (Eastern Carpathians), Naukowyi Wisnyk Chernivetskoho Universitetu: Zbirnyk naukovyh prats. – Vypusk 259: Biology – Chernivtsi, Ukraine, pp. 85-93 (Hayкoвий Bicник Чeрнiвeцького Унiверситету: Збірник науковіх праць – Випуск 259, Бiологiя – Чернівці „Рутa”)


Articole științifice publicate în volumele unor manifestări științifice și în reviste cu alte cotații

21. Stângă I. C., Iacob Ana-Maria (2010) – Soil cover in Tutova drainage basin, Factori și procese pedogenetice din zona temperată, vol. IX, Ed. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, serie nouă, pp. 89-97, ISSN 1582-4616, http://www.soilscience.uaic.ro/doc/SFFPTZ_No_9_p_089.pdf
22. Stângă I. C. (2009) – Quantifier la sécheresse: durée, intensité, fréquence, Analele științifice ale Universității „Al. I. Cuza” Iași, tom LV, s. IIc, Geografie, pp. 31-46
23. Stângă I. C., Rusu C., Panaitescu E. (2009) – La dynamique du niveau phréatique dans le bassin de Tutova et les risques associés, Analele științifice ale Universității „Al. I. Cuza” Iași, tom LV, s. IIc, Geografie, pp. 63-78
24. Rusu C., Stângă I.C., Ursu A., Niacșu L., Minea I., Vasiliniuc I. (2008) – Viiturile și riscul inundațiilor în bazinul hidrografic Bârlad. Studiu de caz: bazinul Tutovei, Volumul Mener 2008. Mediu., Universitatea Politehnică București, M.Ed.C.T., București, pg.676-684;
25. Ursu A., Niacșu L., Sfâcă I., Minea I., Vasiliniuc I., Stângă I.C. (2008) – Analiza riscului la inundații în bazinul hidrografic al râului Bârlad cu sprijinul SIG, An. Șt. Ale Univ. „Al. I. Cuza” Iași, tom LIV, supliment, Lucrările Simpozionului Sisteme Informaționale Geografice Iași;
26. Stângă I. C., Minea I. (2007) - Estimarea ritmului de colmatare a unor lacuri din Podisul Moldovei cu ajutorul imaginilor satelitare și al tehnicilor GIS, Geography within the context of Contemporary Development, 17 – 18 June 2005, Presa Universară Clujeană, pp. 383-388, ISSN 1843-2158
27. Stângă I. C., Niacșu L., Rusu C., Minea I., Ursu A., Vasiliniuc I. (2007) - Considerations regarding lake silting in Tutova Rolling Hills. Case study: Cuibul Vulturilor reservoir, International Conference Disaster and Pollution Monitoring, Ed. Performantica, pp. 455-462, ISBN 978-973-730-406-3 ;
28. Minea I., Sfâcă L., Stângă I. C., Vasiliniuc I. (2007) – Considerații privind fenomenul de secetă din bazinul Bârladului, Impactul riscurilor hidro-climatice și pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului, Ed. Universității „Al. I. Cuza” Iași, pp. 107-120, ISBN 978-973-703-294-2;
29. Lungu Mihaela, Niacșu L., Stângă I. C., Aldea Mihaela Monica, Lazăr Rodica, Stroe Venera Mihaela, Ion Râșnoveanu (2007) - Conținuturi de macro- și microelemente în solurile din Podișul Bârladului (Colinele Tutovei), Impactul riscurilor hidro-climatice și pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului, Ed. Universității „Al.I.Cuza” Iași, pp. 161-168, ISBN 978-973-703-294-2;
30. Rizea Nineta, Niacșu L., Stângă I. C., Lazăr Rodica, Stroe Venera Mihaela, Aldea Mihaela Monica (2007) - Însușirile de schimb cationic ale unor profile de sol reprezentative din Podișul Bârladului, Impactul riscurilor hidro-climatice și pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului, Ed. Universității „Al.I.Cuza” Iași, pp. 179-188, ISBN 978-973-703-294-2;
31. Ursu A., Sfîcă L., Niacșu L., Minea I., Vasiliniuc I., Stângă I. C. (2007) – The changes occured in the land use from the eastern part of Romania after 1989 – remote sensing and GIS application, Present Environment ans Sustainable Development, vol. 1, Ed. Universității „Al. I. Cuza” Iasi, pp. 313-320, ISSN 1843-5971
32. Niacșu L., Ursu A., Minea I., Vasiliniuc I., Rusu C., Stângă I. C. (2007) - Landscape conditions involved in lake infilling in the Tutova Rolling Hills, International Conference Disaster and Pollution Monitoring, Ed. Performantica, pp. 427-438, ISBN 978-973-730-406-3
33. Vasiliniuc I., Ursu A., Niacșu L., Rusu C., Stângă I. C. (2007) - Studiul alunecărilor de teren ca factor de risc în bazinul Bârladului cu ajutorul SIG 1. Distribuția alunecărilor de teren din bazinul Bârladului, Impactul riscurilor hidro-climatice și pedo-geomorfologice asupra mediului în bazinul Bârladului, Ed. Universității „Al. I. Cuza” Iași, pp. 41-54, ISBN 978-973-703-294-2;
34. Stângă I. C. (2006) - Tendances des désastres naturels. Du modèle à la réalité, Analele științifice ale Universității “Al.I.Cuza” Iași, tom LII , s. IIc, Geografie, pp. 67-76, ISSN 1223-6578
35. Stângă I. C., Rusu C. (2006) – The concepts of vulnerability and resilience used in natural risks analysis, Buletinul Societății de Geografie din România, serie nouă, tom XII (XXCII), Ed. Societății de Geografie, București, pp. 129-142, ISSN 1582-3962
36. Stângă I. C., Rusu C., Juravle D.-T. (2006) – Vulcanismul și impactul negativ al manifestărilor vulcanice asupra societății, Terra, anul XXXV (LV), Ed. CD Press București, pp. 25-35, ISSN 0373-9570
37. Rusu C., Stângă I. C., Vasiliniuc I. (2006) – The soil resources of Romania and their agro-productive potential, Buletinul Societății de Geografie din România, serie nouă, tom XII (XXCII), Ed. Societății de Geografie, București, pp. 85-105, ISSN 1582-3962
38. Minea I., Stângă I. C., Panaitescu E. V. (2006) – La qualité des eaux phréatiques de la vallée de Prut, Lucrările Seminarului geografic „Dimitrie Cantemir”, nr. 26, pp. 137-146, ISSN 1222-989X, http://www.seminarcantemir.uaic.ro/doc/PGSDC_No_26_p_137.pdf
39. Stângă I. C. (2005) – Relații între erodabilitatea solurilor și proprietățile fizico-mecanice ale acestora, Factori și procese pedogenetice din zona temperată, vol. IV, serie nouă, pp. 247-256, ISSN 1582-4616, http://www.soilscience.uaic.ro/doc/SFFPTZ_No_4_p_247.pdf
40. Stângă I. C. (2005) – Considerații privind calitatea apelor freatice din Colinele Tutovei, International Conference Disaster and Pollution Monitoring, Iași, 18–20 november 2004, Ed. Performantica, Iași, ISBN 973-730-004-1
41. Stângă I. C., Minea I. (2005) – Considerații privind fenomenul de secetă în Câmpia Moldovei, Romanian Journal of Climatology, vol.1, Ed. Univ. „Al.I.Cuza” Iași, pp. 367-377, ISSN 1841-513
42. Stângă I. C., Minea I. (2005) – Vulnerabilitatea la eroziune a unor soluri zonale din Carpații Orientali, Riscuri și catastrofe nr. 2 (an IV), Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, pp. 143-152, ISSN 1584-5273, http://riscurisicatastrofe.reviste.ubbcluj.ro/
43. Stângă I. C., Străteanu A. (2005) - Morfometria bazinului Horoiatei (Colinele Tutovei), Lucrările Seminarului geografic „Dimitrie Cantemir” nr. 25, Ed. Universității „Al.I.Cuza” Iași, pp. 71-76, ISSN 1222-989X, http://www.seminarcantemir.uaic.ro/doc/PGSDC_No_25_p_071.pdf
44. Stângă I. C., Breabăn Iuliana (2005) – Influența unor proprietăți chimice ale solului asupra erodabilității acestora, Factori și procese pedogenetice din zona temperată, vol. IV, Ed. Univ. „Al.I.Cuza” Iași, serie nouă, pp. 255-262, ISSN 1582-4616, http://www.soilscience.uaic.ro/doc/SFFPTZ_No_4_p_255.pdf
45. Rusu C., Stângă I. C., Fiscutean D. (2005) – The Soils in the Oaș Mountains (Eastern Carpathians), Analele științifice ale Universității „Al.I.Cuza” Iași, tom LI, s. IIc, Geografie, pp. 49-59, ISSN 1223-6578
46. Minea I., Stângă I. C., Vasiliniuc I. (2005) - Considerații privind fenomenul de secetă în Podișul Moldovei, Comunicări de Geografie, vol. IX, Editura Universității din București, pp. 215-220, ISSN 1453-5483
47. Minea I., Stângă I. C., Vasiliniuc I. (2005) – Les phénomènes de sécheresse dans le Plateau de la Moldavie, Analele științifice ale Universității „Al.I.Cuza” Iași, tom LI, s. IIc, Geografie, pp. 35-42, ISSN 1223-6578
48. Minea I., Stângă I. C. (2005) – Evaluarea perioadelor secetoase din Câmpia Moldovei, International Conference Disaster and Pollution Monitoring, Iași, 17-19 noiembrie 2005, Ed. Performantica, Iași, pp. 241-246, ISBN 973-730-124-2,
49. Rusu C., Breabăn Iuliana, Stan Oana, Stângă I. C. (2005) - Influența substratului litologic asupra proprietăților fizico-chimice ale solurilor din Munții Oașului (Carpații Orientali), Factori și procese pedogenetice din zona temperată, vol. IV, Ed. Univ. „Al. I. Cuza” Iași, serie nouă, pp. 5-14, ISSN 1582-4616, http://www.soilscience.uaic.ro/doc/SFFPTZ_No_4_p_005.pdf
50. Stângă I. C. (2004) – Le relief fluvial d’accumulation de la vallée de Nemțișor, Analele științifice ale Univ. „Al. I. Cuza” Iași, tom XLIX-L, serie IIc Geografie, 2003-2004, pp. 249-254, ISSN 1223-5334
51. Stângă I. C. (2004) – Riscul natural - între hazard și catastrofă, Lucrările Seminarului geografic „Dimitrie Cantemir” Iași, nr. 23-24, pp. 57-64, ISSN 1222-989X, http://www.seminarcantemir.uaic.ro/doc/PGSDC_No_23-24_p_057.pdf
52. Stângă I. C. (2004) - Metode indirecte de calcul al erodabilității solurilor, Factori și procese pedogenetice, vol. III, serie nouă, pp. 183-192, ISSN 1582-4616, http://www.soilscience.uaic.ro/doc/SFFPTZ_No_3_p_183.pdf
53. Stângă I. C., Minea I. (2004) – Soil vulnerability to erosion in relation to their analytical properties, International Conference Disaster and Pollution Monitoring, Iași, 18-20 november 2004, Ed. Performantica, Iași, pp. 381-390, ISBN 973-730-004-1
54. Stângă I. C., Minea I. (2004) – Considérations sur la variabilité spatiale de certains indicateurs concernant les phénomènes de sécheresse dans l’est de la Roumanie, Analele Univ. „Al. I. Cuza” Iași tom XLIX-L, serie IIc Geografie, 2003 -2004, pp. 261-271, ISSN 1223-5334
55. Minea I., Stângă I. C. (2004) – Analiza variabilității spațiale a unor indici de apreciere a secetelor, Riscuri și catastrofe, vol. III, Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, pp. 138-149, ISSN 1584-5273, http://riscurisicatastrofe.reviste.ubbcluj.ro/Rusu C.,
56. Stângă I. C. (2004) – Considérations sur le relief fluvial du bassin montagneux de Cracău, Analele Univ. „Al.I.Cuza” Iași tom XLIX-L, serie IIc Geografie, 2003 -2004, pp. 28-32, ISSN 1223-5334


Detalii (en) :
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon