Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Milica Ioan
Universitatea , Iasi
Anul Nasterii : 1976
Interese : semantica, terminologie, paremiologie, limba vorbita, stilistica
Detalii (ro) :
Sens si expresivitate

Cercetarea își propune să valorifice achiziții actuale din sfera științelor limbajului pentru a dezvolta soluții optime de analiză și interpretare a expresivității semantice. Faptele de limbă avute în vedere (argotisme, frazeologisme, paremii, termeni de entobotanică etc.) ridică, prin gradul lor înalt de specificitate idiomatică, numeroase dificultăți ce urmează a fi inventariate și examinate. Rezultatele acestui proces de acțiune și de cunoaștere științifică urmînd a fi publicate în periodice și volume românești și internaționale.

Detalii (en) :
Meaning and expressiveness

The research aims at refining contemporary linguistic methodology, within the framwork of traditional and cognitive linguistic, in order to develop optimal solutions for the analysis and interpretation of semantic expressiveness. The target of the research is represented by linguistic units and phenomena such as slang, idioms, proverbs, ethnobotanical terminology that display a high degree of idiomatic specificity and, cosenquently, raise a number of difficult questions for the linguistic analysis and interpretation. The results of the research are to be published in both Romanian and international scientific journals and volumes.
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon