Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Lazu Alina Ilinca
UAIC IASI, Iasi
Anul Nasterii : 1979
Interese : viabilitate, invarianta, controlabilitate
Detalii (ro) :
I. Studii
1997-2001 Facultatea de Matematică, Universitatea “Al. I. Cuza” Iași, specializarea Matematică
2001-2003 Studii de Masterat, Facultatea de Matematică, Universitatea “Al. I. Cuza” Iași, specializarea “Analiză abstractă și
aplicații”
2003 Bursă de studii Erasmus-Socrates, Universita degli Studi di
Udine, coordonator, Prof. dr. Fabio Zanolin
2007 Doctor în Matematică, cu teza de doctorat “Controlabilitate și timp optimal pentru sisteme de control descrise de ecuații diferențiale în spații Banach”, conducător științific Prof. dr. Ovidiu Cârjă

II. Experienta profesionala
2002-2004 preparator, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iași, Facultatea de Electronică și Telecomunicații
2004- 2009 asistent, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iași, Facultatea de Electronică și Telecomunicații
2009- lector, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iași, Facultatea de Electronică și Telecomunicații

III. Participari la conferinte nationale

1. Sesiunea de comunicări științifice a Facultății de Matematică, Zilele Universității “Al. I. Cuza” Iași, 24-25 octombrie 2003, lucrarea Nula controlabilitate a sistemelor liniare în spații Banach
2. Sesiunea de comunicări științifice a Facultății de Matematică, Zilele Universității “Al. I. Cuza” Iași, 22-23 octombrie 2004, lucrarea Rezultate de controlabilitate pentru sisteme liniare în spații Banach
3. Conferința Națională de Analiză Matematică și Aplicații, Craiova, 23-24 septembrie 2005, lucrarea Problema energiei minime în spații Banach
4. Sesiunea de comunicări științifice a Facultății de Matematică, Zilele Universității “Al. I. Cuza” Iași, octombrie 2006, lucrarea Rezultate legate de problema energiei minime
5. Conferința Națională de Analiză Matematică și Aplicații, Timișoara, 1-2 decembrie 2006, lucrarea Results on the Minimum Energy Problem
6. Sesiunea de comunicări științifice a Facultății de Matematică, Zilele Universității “Al. I. Cuza” Iași, octombrie 2008, lucrarea Unele rezultate de regularitate pentru funcția timp minimal
7. Sesiunea de comunicări științifice a Facultății de Matematică, Zilele Universității “Al. I. Cuza” Iași, octombrie 2009, lucrarea Un rezultat de regularitate pentru funcția timp minimal cu restricții de stare

IV. Participari la conferinte internationale

1. International Conference on Applied Analysis and Differential Equations, Iași, 4-9 septembrie 2006, lucrarea On the minimum energy problem for linear system
2. EQUADIFF, Viena, 5-11 august, 2007, lucrarea On null controllability of linear systems in general Banach spaces
3. International Conference on Differential and Difference Equations, Veszprem, Ungaria, 14-17 iulie 2008, lucrarea Lyapunov pairs in the nonlinear case
4. Nonlinear Differential Equations, Brussels, Belgia, 10-12 septembrie 2008
5. EQUADIFF, Brno, Cehia, 20-24 iulie 2009, lucrarea On the regularity of the state constrained minimal time function

V. Participari in programe de cercetare
Director de Proiect de tip TD, cod 461/2007, tema 5, cu titlul Problema energiei minime pentru sisteme de control descrise de ecuații diferențiale în spații Banach
Membră în cadrul granturilor:
1. Analiza unor clase de sisteme cu parametru distribuit; probleme de control și optimizare / program nr. 4 – 194 /2004 / CERES (director proiect prof. dr. I. Vrabie)
2. Studiul existenței, unicității, stabilității și aproximării soluțiilor unor clase de ecuații funcționale / cod 818/ 2004 / CNCSIS (director proiect prof. dr. A . Corduneanu)
3. Optimizare și control optimal / program nr. 56/634 /2004 / CNCSIS (director proiect prof. dr. C. Zălinescu)
4. Optimizare vectorială și aplicații / cod 47 / 2005 / CEEX (director proiect lector dr. M. Durea)
5. Principii variaționale și control optimal / cod ID_387 / 2007 / CNCSIS (director proiect prof. dr. O. Cârjă)
Detalii (en) :
I.University education

1997-2001 Faculty of Mathematics, “Al. I. Cuza” University of Iași
2001-2003 Master degree, section Abstract Analysis and Applications, Faculty of Mathematics, “Al. I. Cuza” University of Iași
2003 Erasmus-Socrates Scholarship, Universita degli Studi di
Udine, coordinating Prof. dr. Fabio Zanolin
2007 PhD thesis, Controllability and optimal time for linear systems in Banach spaces, “Al. I. Cuza” University of Iași; thesis advisor: Prof. dr. Ovidiu Cârjă

II.Positions

2002-2004 instructor, Department of Mathematics, “Gh. Asachi” Technical University of Iași
2004- 2009 teaching assistant, Department of Mathematics, “Gh. Asachi” Technical University of Iași
2009- lecturer, Department of Mathematics, “Gh. Asachi” Technical University of Iași

III. International conferences

1.International Conference on Applied Analysis and Differential Equations, Iași, September 4-9, 2006, paper On the minimum energy problem for linear system
2.EQUADIFF, Vienna, August 5-11, 2007, paper On null controllability of linear systems in general Banach spaces
3.International Conference on Differential and Difference Equations, Veszprem, July 14-17, 2008, paper Lyapunov pairs in the nonlinear case
4.Nonlinear Differential Equations, Brussels, September 10-12, 2008
5.EQUADIFF, Brno, July 20-24, 2009, paper On the regularity of the state constrained minimal time function

IV. Research grants
Manager of a TD Project, code 461/2007, theme 5, entitled The minimum energy problem for systems described by differential equations in Banach speces
Member in research projects:
1.The analyse of a class of distributed parameter systems; control problems and optimization / program no. 4 – 194 /2004 / CERES (project manager prof. dr. I. Vrabie)
2.The study of the existence, uniqueness, stability and approximation of solutions of some classes of functional equations/ code 818/ 2004 / CNCSIS (project manager prof. dr. A . Corduneanu)
3.Optimization and optimal control/ program no. 56/634 /2004 / CNCSIS (project manager prof. dr. C. Zălinescu)
4.Vectorial optimization and applications / code 47 / 2005 / CEEX (project manager lect. dr. M. Durea)
5.Variational principles and optimal control / code ID_387 / 2007 / CNCSIS (project manager prof. dr. O. Cârjă)

Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon