Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Maticiuc Lucian
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iasi
Anul Nasterii : 1977
Interese : Ecuatii Diferentiale Stochastice Retrograde, Ecuatii Diferentiale Stochastice Progresive, Formule de Reprezentare de tip Feynman-Kac, Inecuatii Variationale
Detalii (ro) :

I. Studii

1. În perioada 1 octombrie 2002 - 29 februarie 2008 am fost înscris la doctorat, în cadrul Facultății de Matematică a Universității „Al. I. Cuza” Iași, sub conducerea dl. prof. dr. Aurel Rășcanu, cu teza "Viabilitate și control optimal pentru ecuații diferențiale stochastice în spații infinit dimensionale".
2. În perioada 1999-2001 am urmat master-ul "Ecuații cu derivate parțiale si aplicatii", Facultatea de Matematică, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași.
3. În perioada 1999-2003 am urmat cursurile Facultății de Filosofie, specializarea Filosofie, din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași.
4. În perioada 1995-1999 am urmat cursurile Facultății de Matematică din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași.


II. Experiență profesională

1. Începând cu semestrul II al anului universitar 2001-2002 sunt angajat al Universității Tehnice „Gh. Asachi” Iași, în cadrul Catedrei de Matematică a Facultății de Electronică și Telecomunicații
2. Începând cu semestrul al II-lea al anului universitar 2008-2009 dețin funcția de lector universitar în cadrul aceleiași instituții.
3. Din iulie 2010 sunt beneficiar al unei burse postdoctorale în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/49944, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași.


III. Stagii de cercetare

1. LATP, Universite de Provence, CMI, Marsilia, Franta, 5 nov.- 1 dec. 2007 (colaborare cu prof. Etienne Pardoux)
2. Laboratoire de Mathematiques, CNRS-UMR, Universite de Bretagne Occidentale, Brest, France, 2 iunie – 12 iulie 2008 (colaborare cu prof. Rainer Buckdahn).
3. Departement de Mathematiques, Universite du Maine, Le Mans, Franta, 4 mai – 31 mai, 2009 (colaborare cu prof. Said Hamadene).
4. Participarea la School on SDEs and SPDEs, Levy process driven models in Finance and other Applications, The University of Manchester, School of Mathematics, Manchester, Marea Britanie, 10-21 august, 2009.


IV. Proiecte științifice

Membru în următoarele granturi:
1. Grant CNCSIS tip A, cod CNCSIS 1156/2006, cu titlul "Modele diferențiale deterministe și stochastice cu restricții pe stare. Control, invarianță și aproximare numerică", în perioada 2006-2008.
2. Program IDEI, cod ID 395/2007, cu titlul "Sisteme diferențiale cu perturbații aleatoare; probleme de control și viabilitate", în perioada 2007-2010.
3. Contractul Internațional "Deterministic and Stochastic Controlled Systems and Applications" din cadrul programului Marie Curie Actions, Initial Training Networks, FP7-People-2007-1-1-ITN, nr. 213841/2008, în perioada 2008-2012; echipa de la Iași este coordonatoarea grantului care include încă 5 echipe din 5 universități partenere: Brest (Franța), Jena (Germania), Manchester (Marea Britanie), Maraches (Maroc), Milano (Italia); pagina web: http://www.math.uaic.ro/~ITN_Marie_Curie/


V. Participări la conferințe

1. Conference on Stochastic Differential Equations, Stochastic Partial Differential Equations and Related Topics, Manchester, Marea Britanie, 24-28 august 2009, cu expunerea "Backward stochastic variational inequalities under locally bounded growth".
2. Workshop-ul Zilele Universității „Al.I. Cuza”, Sesiunea de comunicări științifice a Facultății de Matematică, Iași, România, 17 octombrie 2008, cu expunerea "Inecuații variaționale stochastice cu proces neted de reflexie, în spații infinit dimensionale".
3. Workshop-ul cu participare internațională, Workshop on Stochastic Partial Differential Equations, Iași, Romania, 8-9 septembrie 2008, cu expunerea "Viability of moving sets for SDE with reflecting boundary conditions. A stochastic control problem".
4. Workshop-ul cu participare internațională, Mathematical approaches in optimization, modellisation and control, Iași, Romania, April 11, 2008, cu expunerea "Backward stochastic variational inequalities in Hilbert spaces".
5. Conferința cu participare internațională International Conference on Applied Analysis and Differential Equations, Iași, Romania, September 4-9, 2006, cu expunerea "Backward stochastic generalized variational inequality".

Detalii (en) :
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon