Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013


Bibiri Anca-Diana
Departamentul de Cercetare Interdisciplinara in Domeniul Stiintelor Umaniste, Universitatea ''Al. I. Cuza'' , Iasi
Anul Nasterii : 1975
Interese : prozodie, intonatie, ancheta dialectala, analiza acustica
Detalii (ro) :
EDUCAȚIE:
1999-2003: Facultatea de Litere (specializarea română-engleză), Universitatea „Vasile Alecsandri“ Bacău
2003-2005: Masteratul „Lingvistică generală și românească“, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iași
2009: doctor în Științe Filologice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iași

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ:
Iulie 2010 – prezent: cercetător post-doctoral în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/49944 (Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării prin programe post-doctorale), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iași
2008-2010: profesor de limba și literatura română, Școala cu Clasele I-VIII Nr. 1 Cernu – Poduri, Bacău
2003-2005: profesor de limba și literatura română, Școala cu Clasele I-VIII Nr. 1 Cernu – Poduri, Bacău

DOMENII DE INTERES: fonetică și dialectologie, limba romana veche, lexicologie, lingvistică computațională
SPECIALIZARI, BURSE:

octombrie 2006 – iulie 2007, stagiu de cercetare la Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Germania, în cadrul programului Socrates – Erasmus
2005-2006, Cursuri de limba germana (A1, A2,), Centrul cultural german „Goethe-Zentrum”, Iasi.

MEMBRU ÎN PROIECTE DE CERCETARE :
[1] AMPER - Atlas Multimédia Prosodique de l'Espace Roman, Centre de Dialectolgoie de Grenoble; coordonatori: Michele Contini și Antonio Romano; coordonator pentru limba română, prof. dr. Adrian Turculeț;
[2] DEEA – Dicționar enciclopedic de educație a adulților, proiect CNCSIS, program PN II, IDEI, cod proiect 2103, director: prof. dr. Laurențiu Șoitu, finanțare MEdTC, 2008-2011.
[3] Dictionarul tezaur al limbii romane in format electronic (eDTLR), Grant CNMP, cod 1696, director de proiect: prof. dr. Dan Cristea (2007-2010);


Detalii (en) :
EDUCATION:
1999-2003: Bachelor studies, Faculty of Letters, „Vasile Alecsandri“ University, Bacău;
2003-2005: Master studies, Faculty of Letters, „Alexandru Ioan Cuza“University, Iași;
2005-2009: PhD studies, Faculty of Letters, „Alexandru Ioan Cuza“University, Iași.

PROFESSIONAL EXPERIENCE:
July 2010 – onwards: Postdoctoral Researcher at the Department of Interdisciplinary Research in Humanities, „Alexandru Ioan Cuza“University, Iași;
2008-2010: secondary school teacher, Cernu – Poduri Secondary School, Bacău;
2003-2005: secondary school teacher, Cernu – Poduri Secondary School, Bacău.

FIELDS OF INTEREST: phonetics and dialectology, old Romanian language, lexicography, Computational Linguistics

SPECIALIZATIONS, SCHOLARSHIPS:
October 2006 - July 2007, research stage at the Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Germany, under LLP Socrates - Erasmus Scholarship;
2005-2006, German Language Courses (A1, A2), German Cultural Center Goethe-Zentrum Iasi.


MEMBER OF THE RESEARCH PROJECTS:
[1] AMPER - Atlas Multimédia Prosodique de l'Espace Roman, Centre de Dialectolgoie de Grenoble; coordinators: Michele Contini și Antonio Romano; coordinator for Romanian language, prof. dr. Adrian Turculeț;
[2] DEEA – Dicționar enciclopedic de educație a adulților, CNCSIS project, program PN II, IDEAS, project code 2103, project director: prof. dr. Laurențiu Șoitu, 2008-2011.
[3] The Romanian Thesaurus Dictionary in Electronic Format (eDTLR) (CNMP Grant, code 1696), project director: Prof. Dr. Dan Cristea, 2007-2010.
Copyright © 2010 TMCod.com
SigmaLogic icon